Jul 06

Cum putem preveni corupţia prin noua Strategie Naţională Anticorupţie? (Dezbatere între organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile publice)

Cum putem preveni corupţia prin noua Strategie Naţională Anticorupţie?
Dezbatere între organizaţiile neguvernamentale şi autorităţile publice

06 iulie 2011

Fundaţia Konrad Adenauer – Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est şi Centrul de Resurse Juridice, în parteneriat cu Ministerul Justiţiei, au organizat marţi, 5 iulie 2011, o dezbatere privind priorităţile sectorului neguvernamental în privinţa măsurilor de prevenire a corupţiei ce ar trebui incluse în noua Strategie Naţională Anticorupţie. Acţiunea face parte dintr-o serie de evenimente similare dedicate dezbaterii publice şi elaborării noii Strategii Naţionale Anticorupţie. Întâlnirea a vizat două mari teme de interes pentru organizaţiile neguvernamentale: transparenţa şi accesul la informaţiile de interes public, pe de o parte, şi modul în care instituţiile cu atribuţii în domeniul luptei împotriva corupţiei vor conlucra în implementarea viitoarei strategii, pe de altă parte.

La dezbatere au participat reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Agenţiei Naţionale de Integritate, ai Direcţiei Generale Anticorupţie şi ai Unităţii Centrale pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, ai Secretariatului General al Guvernului, ai Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dar şi 35 de reprezentanţi ai comunităţii diplomatice şi ai organizaţiilor neguvernamentale care derulează proiecte în domeniul integrităţii angajaţilor din sectorul public.

În prima parte a dezbaterii s-au discutat măsurile prioritare pentru Strategia Naţionala Anticorupţie propuse de organizaţiile neguvernamentale, în special îmbunătăţirea transparenţei decizionale şi a accesului la informaţii în sectorul public. Organizaţiile neguvernamentale au solicitat sancţiuni mai clare pentru nerespectarea standardelor de transparenţă, uniformizarea practicii instanţelor în acest domeniu şi instituirea transparenţei ca obiectiv orizontal al noii Strategii şi ca valoare de prim rang. În acest context, Thorsten Geissler, Director al Programul Statul de Drept Europa de Sud Est al Fundaţiei Konrad Adenauer, a accentuat rolul politicienilor şi al managerilor publici în crearea unui climat de integritate: “Valorile pot fi transmise doar de cineva care le trăieşte ca un exemplu credibil. Trebuie stabilite reguli adecvate de conducere, organizare şi comportament pe care să le urmeze toţi, absolut toţi”.

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, Cornel Călinescu, a prezentat concluziile preliminare ale consultărilor realizate în vederea elaborarii Strategiei Naţionale Anticorupţie. Astfel, în urma consultărilor derulate până în prezent a reieşit necesitatea asumării la nivelul fiecărei instituţii publice a unui plan de integritate, prin care să se asigure punerea în aplicare a întregului inventar de măsuri preventive anticorupţie aflat în vigoare. Implementarea planurilor va fi monitorizată la nivel naţional prin intermediul unor indicatori relevanţi. Strategia va propune şi noi instrumente de prevenire a corupţiei, precum metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie, elaborată şi pilotată cu succes de către Direcţia Generală Anticorupţie şi un mecanism de valorificare a cazuisticii Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a Agenţiei Naţionale de Integritate.

Noua Strategie va fi un document multidisciplinar ce va integra obiectivele anticorupţie cuprinse în Mecanismul de Cooperare şi Verificare agreat de România cu Uniunea Europeană.

Plecând de la principiile viitoarei Strategii Naţionale Anticorupţie, mai multe autorităţi publice au început să dezvolte strategii sectoriale proprii. Judecătorul Cristi Danileţ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a prezentat o propunere de strategie pentru întărirea integrităţii în sistemul judiciar în perioada 2011-2016. O altă strategie sectorială a fost dezvoltată la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.

În a doua parte a conferinţei s-au discutat modalităţile de prevenire a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese, accesul judecătorilor la documente şi informaţii clasificate, rolul consilierilor de etică, dezvoltarea unor noi instrumente de prevenire a corupţiei.

Horia Georgescu, secretar general al Agenţiei Naţionale de Integritate, a punctat nevoia de măsuri de prevenire la nivelul fiecărei autorităţi publice: „Conflictele de interese şi incompabilităţile se pot elimina foarte simplu dacă, în momentul în care se angajează, fiecare funcţionar aduce un certificat constatator de la Registrul Comerţului pentru că altfel vom regăsi aceste situaţii peste tot pentru că nu sunt doar scăpări, nu sunt omisiuni; aceste persoane au beneficii din acele firme din care fac parte atunci cand intervine o stare de incompatibilitate, iar majoritatea situaţiilor de incompatibilitate generează un conflict de interese pentru că firmele acestea unde ei sunt acţionari au contracte cu autoritatea publică respectivă. Cred că este foarte important ca instituţiile publice să aibă toate mijloacele de control şi prevenire; Agenţia nu primeşte sesizări suficiente de la instituţiile publice, majoritatea sesizărilor pe care noi le primim sunt de la cetăţeni […] Fără o acţiune clară din partea conducerii instituţiei publice şi a sistemului administraţiei centrale nu putem preveni astfel de fenomene”.

Toate temele discutate şi concluziile dezbaterii vor fi prezentate în detaliu într-un raport ce va fi diseminat public şi care va servi la fundamentarea noii Strategii Naţionale Anticorupţie.

Persoane de contact:
Corina Rebegea – Coordonator de proiecte
Fundaţia Konrad Adenauer – corina.rebegea@kas.de, 0727 027 523

Radu Nicolae – Manager de program
Centrul de Resurse Juridice – rnicolae@crj.ro, 0720 535 029

 

Comunicat de presa – SNA

Program dezbatere

Prezentare chestionar

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/134