Jul 14

Decizie de confiscare a 1 milion de euro din averea lui Dan Ioan Popescu

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis astăzi 14 iulie 2011 confiscarea sumei de 4 milioane de lei noi (aprox 1 milion euro) de la fostul Ministru al Economiei şi Comerţului în perioada 2001 – 2004, Dan Ioan Popescu, dupa 6 ani de procese. Decizia poate fi atacată cu recurs.

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a sesizat iniţial, în 2005, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la neconcordanţele dintre declaraţiile de avere ale domnului Dan Ioan Popescu. Acesta este al treilea caz în care, plecând de la sesizarea CRJ, instanţele de judecată au decis confiscarea averii nejustificate a unor demnitari. Celelalte două cazuri de confiscare au fost finalizate definitiv şi irevocabil şi i-au privit pe fostul Primar al Municipiului Bacău, Dumitru Sechelariu şi fostul viceprimar al Municipiului Bacău, Lucas Laurian (vezi cele doua hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de confiscare   ). Toate aceste cazuri de confiscare a averii au fost fundamentate şi judecate în baza prevederilor Legii nr. 115/1996. Prevederile acestei legi au fost abrogate în mare parte în anul 2007 prin Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

CRJ vă prezintă mai jos drumul în justiţie al cazului Dan Ioan Popescu.

 

Etapa 1 Parchetul ICCJ

În sesizarea din iunie 2005, CRJ semnala Parchetului de la lângă ICCJ: „Conform declaraţiilor de avere, pe parcursul anilor în care a fost ministru (2001- 2004), domnul Dan Ioan Popescu, împreună cu soţia, a dobândit trei apartamente (suprafaţă totală a acestora fiind de 341.37 m.p. iar valoarea lor de impozitare de 2,108,389,928 lei), 16,034 m.p. de teren intravilan şi un autoturism Audi (an de fabricaţie 2002) în condiţiile în care domnul Dan Ioan Popescu a declarat constant, pe propria răspundere, că nu are creanţe cu o valoare ce depăşeşte 10,000 Euro, respectiv 5,000 Euro, nu are alte bunuri producătoare de venituri nete care, însumate, depăşeşc echivalentul a 10,000 Euro, respectiv 5,000 Euro pe an, nu are părţi sociale sau acţiuni care depăşeşc 10,000 Euro, respectiv 5,000 Euro, nu deţine spaţii comerciale sau de producţie. Soţia domnului ministru, doamna Elena Popescu, conform declaraţiilor de avere, deţine 30% din capitalul social al S.C. CE.BO.TEX SRL. Această societate a înregistrat în cursul anilor 2002 şi 2003, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, profit zero. Astfel, veniturile din care ar fi putut fi realizate achiziţiile enumerate mai sus sunt cele provenite din salariul de ministru al Guvernului României.”

Sesizarea iniţială a CRJ a fost verificată de Parchetul ICCJ care a trimis dosarul Comisiei de Cercetare a averilor de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

Etapa 2 Comisia de Cercetare a averilor

Comisia de cercetare a averilor s-a pronunţat la începutul anului 2006, constatând că Dan Ioan Popescu şi sotia sa, Elena Popescu, nu justifică în perioada 12 decembrie 2000 – 14 decembrie 2004 caracterul licit al unor bunuri în valoare de 46.029.123.730 ROL (lei vechi) şi a trims cauza spre soluţionare la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Vezi aici Ordonanţa nr. 1/2006 a Comisiei de Cercetare a Averilor (CCA) prin care a fost institutit şi sechestru asigurator pe o parte a bunurilor familiei Popescu.

 

Etapa 3 Judecarea fondului cauzei de completul de 3 judecători

În baza Ordonanţei CCA a fost deschis dosarul nr. 2.163/1/2006 al Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Complet special Legea nr. 115/1996.

Prin Încheierea din 19 septembrie 2006, pronunţată în acest dosar, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Complet special Legea nr. 115/1996 a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici. Excepţia a fost ridicată de Dan Ioan Popescu şi Elena Popescu. Pe perioada judecării excepţiei de neconstituţionalitate, dosarul a fost suspendat. În data de 16 mai 2007 a fost publicată în Monitorul Oficial Decizia nr. 321/2007 prin care Curtea Constituţională respingea excepţia de neconstituţionalitate a Legii 115/1996. Procesul se reia iar instanţa decide, în 1 octombrie 2007, închiderea dosarului şi ridicarea sechestrului asigurator.

 

Etapa 4 Judecarea recursului la completul de 9 judecători

Faţă de hotărârea instanţei, Parchetul ICCJ înaintează recurs şi se deschide dosarul 796/1/2008. Între timp legislaţia privind controlul averilor se modifică şi apare în proces ca intimat şi Agenţia Naţională de Integritate. Totuşi, procesul continuă conform preverilor legale anterioare. În 2008, instanţa admite recursul Parchetului de pe lângă ICCJ, casează hotărârea atacată şi trimite cauza Secţiei de Contencios administrativ a ICCJ spre competentă soluţionare.

 

Etapa 5 Rejudecarea cauzei

Pe rolul Secţiei de Contencios administrativ a ICCJ se deschide Dosarul 2939/1/2009. După mai multe expertize contabile, instanţa se pronunţă în iulie 2011 şi decide: „Admite sesizarea. Constată că persoanele certetate au efectuat cheltuieli nejustificate de 4.081.676,80 lei ( 40.816.768.008 rol). Dispune confiscarea sumei de mai sus şi obligă persoanele cercetate să plătească această sumă la bugetul statului în termen de 30 zile de la rămânerea irevocabilă a prezentei sentinţe. Menţine sechestrul asigurator. Obligă persoanele cercetate să achite la bugetul statului suma de 17935 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de expert achitat de ministerul justiţiei în primul ciclu procesual. Cu recurs.

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/215