Jun 15

Ce măsuri propun ONG-urile pentru Strategia Naţională Anticorupţie


Treizeci şi unu de organizaţii neguvernamentale au răspuns unui chestionar privind cele mai necesare măsuri anticorupţie. Iniţiativa chestionarului a aparţinut unui grup de ONG-uri, printre care Centrul de Resurse Juridice, Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21, Fundaţia Parteneri pentru Dezvoltare Locală, Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni, platforma civică Erupţie Anticorupţie, Asociaţia Pro Democraţia.

Reultatele cercetării au fost sumarizate într-un raport care a fost transmis Ministerului Justiţiei în vederea includerii propunerilor în noua Strategie Naţională Anticorupţie.

Printre măsurile anticorupţie propuse de ONG-uri se numără:

1. Introducerea de sancţiuni clare pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 52/2003 a transparenţei decizionale în administraţia publică (de ex. stabilirea clară a statutului termenului de 30 de zile pentru publicarea proiectelor de acte normative);

2. Realizarea corectă şi eficientă a investiţiilor publice (ex. proiecte mari de infrastructură de transport şi de mediu), prin evaluarea corectă a preţurilor, crearea unor sisteme transparente de monitorizare de la contractare si până la recepţie, asigurarea urmăririi realizării de către diriginţi de santier competenţi şi integri (preluarea procedurilor UE şi pentru investiţiile realizate din bugetul public naţional);

3. Orientarea investigaţiilor anti-corupţie către sectoarele unde corupţia are impactul cel mai grav asupra vieţii oamenilor [ex. corupţia în inspecţiile de mediu (verificarea aplicării legilor), sănătate publică, realizarea construcţiilor, eliberarea permiselor de conducere auto, etc].

4. Specializarea procurorilor şi judecătorilor în domenii specifice precum achiziţii publice, fonduri europene, autorizarea contrucţiilor şi planificare urbană, etc

Prevenirea coruptiei, în opinia ONG-urilor, se poate realiza prin

 • Simplificarea procedurilor administrative (debirocratizarea);
 • Informatizarea sistemului public şi interoperabilitate bazelor de date;
 • Simplificarea documentelor necesare înscrierii la licitaţiile publice;
 • Mijloace de control administrativ mai suple şi mai eficace;
 • Asigurarea independenţei reale a justiţiei;
 • Diminuarea numărului de funcţii din administraţia publică pentru care numirea se face, de facto, politic (depolitizarea şi profesionalizarea instituţiilor publice).
 • Creşterea transparenţei şi responsabilităţii publice a corpurilor profesionale (avocaţi, notari etc);
 • Monitorizarea implementării aplicării legii accesului la informaţiile de interes public şi uniformizarea practicii autorităţilor publice în acest domeniu.
 • Campanii de schimbare a atitudiinii cetăţenilor faţă de corupţie;
 • Consolidarea rolului de watch dog al presei;
 • Includerea problematicii eticii si integrităţii în practicile curente de management atât în sectorul public cât şi în cel privat;

Rapoarte:

Soluţii, acţiuni sau măsuri anticorupţie Priorităţile ONG [RO]

Anti-Corruption Solutions, Actions or Measures [ENG]

 

<iframe src=”http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.facebook.com/crjro” scrolling=”no” frameborder=”0″ style=”border:none; width:450px; height:80px”></iframe

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/28