Jul 01

Rasismul atinge un nou nivel: în Baia Mare revin ghetourile

Rasismul atinge un nou nivel: în Baia Mare revin ghetourile

Bucureşti, 01.07.2011

Centrul de Resurse Juridice este indignat de iniţiativa autorităţilor locale din Baia Mare de a construi un zid pentru a separa comunitatea de romi cât şi de faptul că primarul Cătălin Cherecheş este încă în funcţie după o astfel de iniţiativă.

Iniţiativa este una rasistă, de ghetoizare a unei comunităţi pe criterii etnice. Explicaţiile date de primar, relatate de media, conform cărora această măsură ar fi luată deoarece copiii din zonă ies în stradă şi sunt călcaţi de maşini şi deoarece au fost primite reclamaţii de la automobilişti că le sunt distruse maşinile: „Ies în stradă şi alergă şi-i calcă maşina. Mai mult, am primit nenumărate reclamaţii de la automobilişti că oamenii din blocuri aruncă în maşini, creând daune. Vom ridica zidul ca să protejez cetăţenii şi traficul.”[1] sunt jignitoare şi lezează demnitatea persoanelor în cauză. În primul rând, ne-am fi aşteptat, în logica explicaţiilor, ca primarul să se refere înainte de toate la protejarea copiilor. S-a referit însă la cetăţeni în general şi la protejarea traficului. În al doilea rând, dacă vorbim de protejarea copiilor, soluţia ţine de incluziunea socială şi locativă a familiei şi a comunităţii respective exclusă şi segregată, şi nu de închiderea lor în spatele unui zid. Iar reclamaţiile primite, dacă acestea sunt reale, ar trebui să se soldeze cu soluţii individuale, şi nu cu înfiinţarea de ghetouri. De asemenea, se doreşte instalarea unui post de poliţie şi supraveghere video în zonă, tot o măsură rasistă ce pleacă de la premisa că anumite comunităţi, identificate etnic, trebuie supravegheate permanent, asociindu-se astfel etnia cu infracţionalitatea. Ideea de a construi un zid pentru a separa o comunitate cu grave probleme sociale legate de sărăcie, segregare şi discriminare în general, această comunitate putând fi identificată pe criteriul etnic, şi de a crea un spaţiu în care această comunitate ar fi permanent supravegheată de organele represive ale statului, duce deja pe un cu totul alt nivel rasismul instituţionalizat căruia sunt supuşi majoritatea romilor din România.

Faptul că primarul poate promova astfel de iniţiative demne de epoca nazistă şi continuă încă în funcţie demonstrează faptul că România nu respectă tratatele internaţionale prinvind drepturile omului la care este parte, legislaţia europeană în materie, în special Directiva de rasă, dar nici legislaţia românească în materia nediscriminării. Mai mult, iniţiativa încalcă în opinia CRJ Codul Penal românesc, art 247 – Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.[2]

Din păcate însă, cazul Baia Mare nu este un caz singular. După cum documentează un raport al Amnesty International[3] lansat săptămâna trecută, cât şi ONG-ul Romani CRISS, autorităţi locale din România, de varii culori politice, au creat în ultimii ani un tipar al evacuărilor forţate ale comunităţilor de romi, relocându-le în zone segregate, la periferia oraşelor, fără acces la transport, utilităţi publice, servicii de sănătate, educaţie sau la locuri de muncă, în locuinţe inadecvate locuirii şi ilegale din punct de vedere al standardelor prevăzute de lege (fostă fermă de păsări, module metalice în care sunt plasate familii numeroase, etc…) în zone inadecvate locuirii, uneori langă groapa de gunoi a oraşului, lângă staţia de epurare a apei, sau lângă zone industriale, aceste situaţii creând condiţii de risc major pentru sănătatea şi viaţa acestor oameni.

Centrul de Resurse Juridice solicită stoparea imediată a construirii zidului şi demisia primarului din Baia Mare.

Solicităm autorităţilor locale din Baia Mare, dar şi în general, să se abţină de la orice iniţiative discriminatorii împotriva romilor, să iniţieze proiecte de dezvoltare urbană şi integrare locativă a comunităţilor defavorizate în conformitate cu standardele Uniunii Europene şi folosind, printre altele şi fondurile UE ce au devenit, în contextul integrării romilor, disponibile şi pentru intervenţii în domeniul locuirii pentru comunităţi marginalizate.[4]

Susţinem, de asemenea, solicitările Amnesty International de schimbare a cadrului legal din România în domeniul locuirii pentru a face imposibile din punct de vedere legal iniţiative precum cele ale primăriei din Baia Mare şi a pune capăt stării de quasi-impunitate şi lipsă de răspundere în domeniul locuirii romilor a autorităţilor locale.

 

Persoană de contact: Delia Nită, Manager Program Antidiscriminare, +40 729 120 383, +40 728 033 480

 


[1] Andrei Udişteanu, Primăria Baia mare vrea să construiască un zid în jurul blocurilor cu romi. Primarul: Nu e rasism. E ordine şi disciplină., Evenimentul Zilei, 29.06.2011, disponibil la: http://www.evz.ro/detalii/stiri/primaria-baia-mare-construieste-un-zid-in-jurul-blocurilor-cu-romi-primarul-nu-e-rasism-e-o.html

[2] Art. 247 CP – Îngradirea, de către un funcţionar public a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Art. 147 CP. Alin (1) Prin funcţionar public se înţelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă Art. 145

[3] Amnesty International, Mind the legal Gap. Roma and the Right to Housing in Romania, 23 June 2011, disponibil la: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/romania-legal-system-condemning-roma-poor-housing-2011-06-23 (accesat la: 30.06.2011)

[4] Vezi Regulamentul (UE) 437/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului

 

Comunicat de presa – Initiativa autoritatilor din Baia Mare de a construi un zid pentru a separa comunitate de romi (format pdf)

 

 

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/80