Category: Articole

Oct 03

Limitele Imparţialităţii şi Independenţei justiţiei în România, în faţa secretelor de serviciu

Limitele Imparţialităţii şi Independenţei justiţiei în România, în faţa secretelor de serviciu Citind legislaţia privind organizarea instanţelor în România, pare că ne aflăm într‐un stat de drept, democratic, cu o separaţie reală, constituţională, a puterilor în stat. Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, împreună cu regulamentul de funcţionare a instanţelor, consfiinţesc principiul repartizării aleatorii a dosarelor. …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/342

Sep 27

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002

Către:                                                                                                                                   De la: Parlamentul României Camera Deputaţilor                                                                Centrul de Resurse Juridice Comisia pentru sănătate şi familie   PL-x 30/15.02.2011 Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002 Stimată doamnă preşedinte Rodica Nassar, Stimaţi domni deputaţi, Centrul de Resurse Juridice (CRJ), organizaţie neguvernamentală …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/306

Sep 27

Ori e mustrare, ori e închisoare

Ori e mustrare, ori e închisoare În ochii cetăţenilor, sancţionarea disciplinară nu este investită cu puterea de a corecta realitatea. Atunci când un abuz este comis, când o ilegalitate pare să fi avut loc, când ceva nu funcţionază aşa cum trebuie, atât presa cât şi cetăţenii au reflexul de a invoca „parchetul”, „penalul”, „închisoarea”. Am …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/294

Jul 26

Evaluarea Parlamentului României în rapoartele din 2011 ale Comisiei Europene

În data de 20 iulie a fost dat publicităţii raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. La fel ca şi în anii trecuţi, Raportul identifică, într-un limbaj destul de puţin diplomatic şi într-un mod simplist, vinovaţii pentru rezultatele neconvingătoare în lupta anticorupţie: Parlamentul şi judecătorii, în condiţiile …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/262

Jul 15

Aplicarea articolului 9 din Lg.554/2004 privind contenciosul administrativ

Articolul 9 din Lg.554/2004 prevede că ordonanţele Guvernului pot fi atacate în contencios administrativ de către persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim. Pentru admisibilitatea acestei acţiuni trebuie să fie întrunite următoarele condiţii: ‐ acţiunea să fie însoţită de excepţia de neconstituţionalitate a ordonanţei ‐ să nu aibă ca obiect principal constatarea …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.crj.ro/blog/archives/241