Despre CRJ

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

Pentru a duce la îndeplinire această misiune, Centrul de Resurse Juridice beneficiază de sprijinul unui Consiliu Director şi al unei echipe de profesionişti în drepturile omului şi al statului de drept,

CONSILIUL DIRECTOR

Eugenia Crângariu
Preşedinte

Radu Moţoc

Antonie Popescu

ECHIPA CRJ

Valentina Nicolae
Director Executiv Interimar

Pledoarie pentru Demnitate

Georgiana Pascu
Manager program

Georgiana Bădescu
Coordonator comunicare

Antidiscriminare

Cezara David
Manager program

Cezara Băceanu
Jurist program

Staff

Niculina Popescu
Director Economic

Andreea Stan
Economist

Florin Călugaru
Administrator