Despre CRJ

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în anul 1998 de către Fundaţia pentru o Societate Deschisă, care acţionează pentru crearea şi funcţionarea unui cadru legal şi instituţional care să asigure respectarea drepturilor omului şi a egalităţii de şanse şi pentru accesul liber la un act de justiţie echitabil.

Pentru a duce la îndeplinire această misiune, Centrul de Resurse Juridice beneficiază de sprijinul unui Consiliu Director şi al unei echipe de profesionişti în drepturile omului şi al statului de drept,

CONSILIUL DIRECTOR

Radu Moţoc
Preşedinte

Eugenia Crângariu

Antonie Popescu

ECHIPA CRJ

Valentina Nicolae
Director Executiv Interimar

Pledoarie pentru Demnitate

Georgiana Pascu
Manager program

Ruxandra Roșu
Expert Jurist

Georgiana Bădescu
Coordonator comunicare

Adriana Stoian-Iordache
Expert Jurist

Antidiscriminare

Cezara David
Manager program

Cezara Băceanu
Jurist program

Maria Ghorashi
Jurist

Staff

Niculina Popescu
Director Economic

Andreea Stan
Contabil

Liliana Florea
Secretară

Florin Călugaru
Administrator