Valori și strategie

VALORI

Democrație

Echitate

Libertate de exprimare

Diversitate

Integritate

Transparență

DIRECȚII STRATEGICE

Promovarea statului de drept
Respectarea drepturilor omului

Obiective generale

  • îmbunătățirea (simplificarea, clarificarea, completarea) cadrului legal necesar respectării și punerii în aplicare a standardelor naționale și internaționale privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
  • dezvoltarea unui sistem al instituțiilor publice competente și integre, capabile să asigure aplicarea legii;
  • conștientizarea publicului larg cu privire la drepturile sale fundamentale garantate prin lege.