Antidiscriminare

PROIECTE ÎN DERULARE

Nediscriminarea, dincolo de cuvinte (2021-2023)

Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la nivelul de acceptare și internalizare a discursului urii în spațiul public și întărirea capacității acestora de identificare, raportare și combatere a discursului urii, inclusiv prin deconstruirea prejudecăților care îl susțin, prejudecăți despre diverse grupuri vulnerabile la discriminare, prin oferirea de instrumente si acces facil la informatie.

AFLĂ MAI MULTE

INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului (2021-2023)

Urmărind sprijinirea și întărirea capacității grupurilor vulnerabile de a-și exercita și apăra drepturile fundamentale și de a combate discriminarea, proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului are ca beneficiari principali persoane aparținând grupurilor vulnerabile la discriminare, în special femei, romi și persoane LGBT+, din toată țara. Proiectul se adresează, de asemenea, avocaților și specialiștilor în drept, reprezentanților de ONG-uri care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice furnizoare de servicii de sprijin, precum și publicului larg.

AFLĂ MAI MULTE

CHAT pentru victime

Proiectul CHAT pentru victime a fost dezvoltat cu scopul de a îmbunătăți accesul la informații și sprijin pentru persoanele cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor. Prin intermediul lor, se doreşte dezvoltarea unui serviciu de live-chat adaptat la nevoile de comunicare ale persoanelor cu dizabilități, cu accent pe persoanele cu deficiențe de auz, vorbire și vedere, precum și pe persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

AFLĂ MAI MULTE

INTERSECT – Altfel despre discriminare (2019-2021)

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” are drept scop combaterea discriminării romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în societate; el include o componentă majoră de împuternicire a tinerilor romi la nivel local și promovarea participării lor directe în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea de activități și politici care îi afectează. De asemenea, proiectul sprijină capacitarea unei societăți civile rome și pro-rome la nivel local.

Proiectul se adresează specific romilor LGBT și dorește să pună pe agenda
publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă.

AFLĂ MAI MULTE

VICToRIIA- Bune practici privind sprijinirea victimelor: direcționarea victimelor către servicii de sprijin, informare și evaluare individuală (2017-2020)

Finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene, proiectul are ca punct de plecare două seturi de obiective și probleme care se referă la: 1) implementarea Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor) – în special articolele 4 și 8; si 2) funcționalitatea serviciilor de sprijin al victimei. Proiectul se adresează instituțiilor de aplicare a legii, organizațiilor care acordă sprijin victimelor, avocaților specializați și altor actori implicați în sprijinirea victimelor.

AFLĂ MAI MULTE

Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii romilor și interesele din domeniul locuirii (2018-2020)

Proiectul pune împreună jurnaliști și activiști de drepturile omului care vor lucra în comunități de romi aflați în situații de vulnerabilitate locativă, investigând cauzele si efectele situației în care se află comunitățile și derulând ulterior o campanie de advocacy pentru schimbare structurală.

AFLĂ MAI MULTE

Alianța pentru Egalitate

Alianța pentru Egalitate este o rețea informală, fără personalitate juridică.

Alianța are ca misiune combaterea urii și a discriminării, promovarea diversității și egalitătii de șanse pentru toți în cadrul mai larg al protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România.

Citește mai multe despre Alianță aici.

Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS (2018-2019)

Proiectul este implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), și finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

AFLĂ MAI MULTE

România condamnată la CEDO pentru încălcarea drepturilor supraviețuitorilor Holocaustului 23.04.2024 - Astăzi, 23 aprilie 2024, la aproape 8 ani de la introducerea cererii, în cauza Zăicescu și Fălticineanu c. România (cererea nr. 42917/16), reclamanți reprezentați de Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis, în unanimitate, încălcarea art. 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) coroborat cu art. 14 (interzicerea discriminării) din...
Poate avocatul să fie considerat funcționar public, în sensul art. 175, C.pen? 29.03.2024 - În stabilirea naturii profesiei de avocat prin raportare la celelalte categorii de profesioniști ai dreptului s-au folosit, de-a lungul timpului, formule precum „colaboratori”, „auxiliari” sau „parteneri” ai justiției[1]. Dintre toate aceste formule, probabil că cea de „parteneri ai justiției” este cea mai potrivită, fiind vorba despre „persoane care, fără a fi învestite de stat cu...
Școala românească, între neglijență și bullying instituționalizat 28.03.2024 - Bullyingul este un subiect din ce în ce mai popular, devenind recent de actualitate și pentru autoritățile Statului român. În 2019, prin Legea nr. 221/2019 se modifica Legea educației (în vigoare la acel moment), reglementându-se noțiunea de bullying și stabilind un cadru legal pentru astfel de cazuri. Ulterior au fost adoptate și norme metodologice în...
Constatări privind deciziile pronunțate de CNA în materia drepturilor persoanelor cu dizabilități 29.02.2024 - Aspecte introductive Într-un moment în care libertatea de exprimare a presei în România este pusă sub semnul îndoielii ca urmare a atacurilor asupra sa[1] și în care narațiuni, fie incomplete, fie false se infiltrează în diversele forme de conținut pe care le consumăm, identificarea și sancționarea discursului instigator la ură din mass media devine cu...
Justiție fără bariere pentru persoanele cu dizabilități. Rolul intermediarilor. 29.02.2024 - Intermediarii în justiție – o adaptare procedurală necesară accesului la justiție pentru persoanele cu dizabilități 1. Context Accesul liber și efectiv la justiție reprezintă un principiu de bază al statului de drept, consacrat atât la nivel european[1], cât și național[2]. Dincolo de acest statut, măsura în care liberul acces la justiție este asigurat cetățenilor trebuie...
Când este consimțământul „liber exprimat”? Regulamentul GDPR și persoanele cu dizabilități 29.02.2024 - În opinia anterioară[1] am prezentat câteva aspecte legate de aplicarea Regulamentul (UE) 2016/679[2] (în continuare, GDPR) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal față de persoanele cu dizabilități, axându-ne pe importanța informării persoanelor cu privire la prelucrarea datelor lor personale. Prezenta opinie își propune să detalieze condițiile în care...
Redefinirea familiei în Constituție sau dictatura majorității 28.02.2024 - În data de 1 februarie 2024 s-a publicat în M. Of. Inițiativa legislativă nr. 19 din 8 ianuarie 2024 referitoare la Propunerea legislativă privind revizuirea Constituției[1] (denumită în continuare „Inițiativa legislativă”). În cuprinsul acestui act se arată că „Scopul inițiativei legislative a cetățenilor de revizuire a Constituției României este reprezentat, pe de o parte, de...
Drepturile costă, dacă ești persoană cu dizabilități 28.02.2024 - În urma intrării în vigoare a Legii nr. 140/2022 privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi completarea unor acte normative[1], se întrezărea o lumină, o șansă de a duce o viață demnă, în care drepturile le sunt respectate, pentru cele câteva zeci de mii de persoane care...
Un sfert de secol de activism – Gala #CRJ25 27.02.2024 - Decembrie, 1998 – Tribunalul București: Am depus cererea de înființare. A fost o „călătorie” lungă și interesantă. Aveam nevoie de sediu și ștampilă pentru înființare, dar cum să le obținem fără personalitate juridică? Ne-am descurcat. Am bătut Bucureștiul și am ajuns la Unirii unde ne-am stabilit. Hotărârea de înființare a venit pe 28 decembrie 1998....
Prevederi legale și realitate pentru persoanele în vârstă în România – Ne pasă de persoanele vulnerabile? 26.02.2024 - De câțiva ani circulă în social media o anecdotă reciclată, un presupus citat al antropoloagei Margaret Mead, care ar fi fost întrebată în cadrul unei prelegeri „care este cel mai timpuriu semn de civilizație?” și ar fi răspuns „un femur uman vindecat”, explicațiile fiind că animalele rănite din sălbăticie vor fi vânate și mâncate înainte...