Antidiscriminare

PROIECTE ÎN DERULARE

Nediscriminarea, dincolo de cuvinte (2021-2023)

Proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la nivelul de acceptare și internalizare a discursului urii în spațiul public și întărirea capacității acestora de identificare, raportare și combatere a discursului urii, inclusiv prin deconstruirea prejudecăților care îl susțin, prejudecăți despre diverse grupuri vulnerabile la discriminare, prin oferirea de instrumente si acces facil la informatie.

AFLĂ MAI MULTE

INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului (2021-2023)

Urmărind sprijinirea și întărirea capacității grupurilor vulnerabile de a-și exercita și apăra drepturile fundamentale și de a combate discriminarea, proiectul INTEGRIS: Sprijin Integrat pentru Drepturile Omului are ca beneficiari principali persoane aparținând grupurilor vulnerabile la discriminare, în special femei, romi și persoane LGBT+, din toată țara. Proiectul se adresează, de asemenea, avocaților și specialiștilor în drept, reprezentanților de ONG-uri care lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, autorităților publice furnizoare de servicii de sprijin, precum și publicului larg.

AFLĂ MAI MULTE

CHAT pentru victime

Proiectul CHAT pentru victime a fost dezvoltat cu scopul de a îmbunătăți accesul la informații și sprijin pentru persoanele cu dizabilități care sunt victime ale infracțiunilor. Prin intermediul lor, se doreşte dezvoltarea unui serviciu de live-chat adaptat la nevoile de comunicare ale persoanelor cu dizabilități, cu accent pe persoanele cu deficiențe de auz, vorbire și vedere, precum și pe persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale.

AFLĂ MAI MULTE

INTERSECT – Altfel despre discriminare (2019-2021)

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” are drept scop combaterea discriminării romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în societate; el include o componentă majoră de împuternicire a tinerilor romi la nivel local și promovarea participării lor directe în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea de activități și politici care îi afectează. De asemenea, proiectul sprijină capacitarea unei societăți civile rome și pro-rome la nivel local.

Proiectul se adresează specific romilor LGBT și dorește să pună pe agenda
publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă.

AFLĂ MAI MULTE

VICToRIIA- Bune practici privind sprijinirea victimelor: direcționarea victimelor către servicii de sprijin, informare și evaluare individuală (2017-2020)

Finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene, proiectul are ca punct de plecare două seturi de obiective și probleme care se referă la: 1) implementarea Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor) – în special articolele 4 și 8; si 2) funcționalitatea serviciilor de sprijin al victimei. Proiectul se adresează instituțiilor de aplicare a legii, organizațiilor care acordă sprijin victimelor, avocaților specializați și altor actori implicați în sprijinirea victimelor.

AFLĂ MAI MULTE

Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii romilor și interesele din domeniul locuirii (2018-2020)

Proiectul pune împreună jurnaliști și activiști de drepturile omului care vor lucra în comunități de romi aflați în situații de vulnerabilitate locativă, investigând cauzele si efectele situației în care se află comunitățile și derulând ulterior o campanie de advocacy pentru schimbare structurală.

AFLĂ MAI MULTE

Alianța pentru Egalitate

Alianța pentru Egalitate este o rețea informală, fără personalitate juridică.

Alianța are ca misiune combaterea urii și a discriminării, promovarea diversității și egalitătii de șanse pentru toți în cadrul mai larg al protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România.

Citește mai multe despre Alianță aici.

Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS (2018-2019)

Proiectul este implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), și finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

AFLĂ MAI MULTE

Prevederi legale și realitate pentru persoanele în vârstă în România – Ne pasă de persoanele vulnerabile? 26.02.2024 - De câțiva ani circulă în social media o anecdotă reciclată, un presupus citat al antropoloagei Margaret Mead, care ar fi fost întrebată în cadrul unei prelegeri „care este cel mai timpuriu semn de civilizație?” și ar fi răspuns „un femur uman vindecat”, explicațiile fiind că animalele rănite din sălbăticie vor fi vânate și mâncate înainte...
Cardul european pentru persoanele cu dizabilități: ce este și cum va fi folosit     21.02.2024 - O inițiativă pentru recunoașterea drepturilor persoanelor cu dizabilități la liberă circulație în UE – câteva considerații privind pașii pe care UE, alături de statele membre, îi mai au de parcurs Adoptarea Convenției Națiunilor Unite cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități (UNCRPD[1]) în 2006 a reprezentat un progres în setarea standardelor minime pentru drepturile persoanelor...
Regresul în promovarea egalității de gen 20.02.2024 - 1. Un trend îngrijorător „Acesta este un tipar generațional nou și neobișnuit” spunea directorul Institutului de Politici din cadrul universității King’s College London.[1] Conform unui studiu realizat de aceeași universitate, 1 din 4 bărbați din Marea Britanie cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani consideră că e mai greu să fii bărbat decât...
Libertatea de exprimare nu justifică răspândirea discursului urii 15.02.2024 - Sub paravanul cuprinzător al libertății de exprimare, numeroase persoane aleg să promoveze idei specifice discursului instigator la ură[1] (hate speech) în spațiul public. Mai grav este că, îndeosebi în ultimii ani, discursul urii se regăsește și în retorica unor formațiuni politice naționale[2], în scopul evident al dobândirii de capital electoral. “Nu mai poți să spui...
Sancțiunile CNCD în cazurile de discriminare a celor mai vulnerabile comunităţi 14.02.2024 - 1. Regimul sancțiunilor potrivit OG nr.137/2000 Persoana care se consideră discriminată are posibilitatea de a înainta o petiție Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), dar și de a formula o cerere pentru acordarea de despăgubiri în fața unui instanțe de drept comun.[1] În cazul în care CNCD este sesizat, acesta poate constata existența unei fapte...
Reutilizarea socială a bunurilor imobile confiscate din infracțiuni 12.02.2024 - Reutilizarea bunurilor confiscate din infracțiuni nu reprezintă un concept tocmai nou, cel puțin nu din punct de vedere legislativ. Aceasta se regăsește în legislația europeană din anul 2014 în Directiva 2014/42/UE[1] și în legislația națională din anul 2015 prin adoptarea Legii nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate...
Statul român și drepturile muncitorilor străini 5.02.2024 - Prin HG nr. 1338/2023, Guvernul a aprobat intrarea pe piața muncii din România a 100.000 de noi lucrători străini în anul 2024.[1] Același număr fusese aprobat de Guvern pentru anii 2023[2] și 2022[3], iar pentru anul 2021 se aprobase intrarea unui număr de 50.000 de lucrători străini.[4] Însă, odată ce aleg să vină în România,...
Violența în școli 31.01.2024 - 1. CONTEXT În România, prin Raportul privind anul școlar 2021-2022[1], Ministerul Educației sublinia evoluția crescătoare[2] a actelor de violență în școli[3], dintre care 69% (i.e. 6744 de cazuri) din numărul total de 9741 de acte de violență raportate pentru anul 2021-2022, au fost încadrate în categoria atac la persoană, restul fiind catalogate ca atentat la...
Instanțele de judecată și faptele de violență domestică. Analiză jurisprudențială 23.01.2024 - TW/CW: abuz, violență, tentativă de su***d INTRODUCERE La începutul acestui an, și pe fondul creșterii numărului faptelor de violență domestică în România[1], publicam[2] o analiză a mecanismelor juridice naționale de prevenire a acestui fenomen, formulând totodată un set de propuneri care ar putea sta la baza îmbunătățirii politicilor publice privind violența domestică. Totuși, dincolo de...
„Bolnavii psihic nu sunt infractori”. Lecția pe care România încă o învață. 22.01.2024 - În 2020, ziarul Libertatea începe o investigație jurnalistică compusă din mai multe articole, titlul unuia dintre ele fiind „Bolnavii psihic nu sunt infractori”. La prima vedere propoziția aceasta nu pare mai mult decât un adevăr banal. Șocul intervine atunci când aflăm că așa începe alin. (2) al art. 50 din Manualul de bune practici de...