Antidiscriminare

PROIECTE ÎN DERULARE

INTERSECT – Altfel despre discriminare

Proiectul “INTERSECT – Altfel despre discriminare” are drept scop combaterea discriminării romilor prin activități de conștientizare a nivelului de discriminare și a impactului negativ al acesteia în societate; el include o componentă majoră de împuternicire a tinerilor romi la nivel local și promovarea participării lor directe în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea de activități și politici care îi afectează. De asemenea, proiectul sprijină capacitarea unei societăți civile rome și pro-rome la nivel local.

Proiectul se adresează specific romilor LGBT și dorește să pună pe agenda
publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă.

AFLĂ MAI MULTE


VICToRIIA- Bune practici privind sprijinirea victimelor: direcționarea victimelor către servicii de sprijin, informare și evaluare individuală

Finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene, proiectul are ca punct de plecare două seturi de obiective și probleme care se referă la: 1) implementarea Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor) – în special articolele 4 și 8; si 2) funcționalitatea serviciilor de sprijin al victimei. Proiectul se adresează instituțiilor de aplicare a legii, organizațiilor care acordă sprijin victimelor, avocaților specializați și altor actori implicați în sprijinirea victimelor.

AFLĂ MAI MULTE


Închiderea cercului – vulnerabilitatea locuirii romilor și interesele din domeniul locuirii

Proiectul pune împreună jurnaliști și activiști de drepturile omului care vor lucra în comunități de romi aflați în situații de vulnerabilitate locativă, investigând cauzele si efectele situației în care se află comunitățile și derulând ulterior o campanie de advocacy pentru schimbare structurală.

AFLĂ MAI MULTE


Alianța pentru Egalitate

Alianța pentru Egalitate este o rețea informală, fără personalitate juridică.

Alianța are ca misiune combaterea urii și a discriminării, promovarea diversității și egalitătii de șanse pentru toți în cadrul mai larg al protecției drepturilor omului, a principiilor și valorilor societății democratice în România.

Citește mai multe despre Alianță aici.


Program de educație şi asistenţă juridică pentru îmbunătățirea accesului cetățenilor la justiţie – JUST ACCESS

Proiectul este implementat de Uniunea Națională a Barourilor din România (U.N.B.R.), în parteneriat cu Fundația Centrul de Resurse Juridice (CRJ), și finanțat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, obiectivul specific 2.3: Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Obiectivul general al proiectului: îmbunătăţirea accesului cetăţenilor la justiţie (în special pentru categoriile aparţinând grupurilor vulnerabile) prin informare-conştientizare şi prin creşterea calităţii serviciilor furnizate de către autorităţile centrale și locale ca urmare a promovării formării continue a avocaților și specialiștilor din domeniul social și a interdisciplinarităţii în abordarea cazurilor.

AFLĂ MAI MULTE


Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor

VICATIS: Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor este un proiect transnațional finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Justiție/ Cerere de propuneri de proiecte JUST-JACC-VICT-AG-2016 pentru o mai bună implementare a Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor). Proiectul include și o pagină cu informații pentru victimele infracțiunilor.

AFLĂ MAI MULTE

Despre intersecționalitate 19.01.2021 - În cadrul proiectului “INTERSECT – Altfel despre discriminare”, a apărut broșura “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”. Proiectul se adresează specific romilor LGBT+ și dorește să pună pe agenda publică intersecționalitatea și discriminarea multiplă. Dacă în prezent, datele pe care le avem despre discriminarea persoanelor de etnie romă […]
Ateliere cu studenți despre intersecționalitate: etnie (etnia romă), orientare sexuală, gen și nediscriminare. 7.12.2020 - În perioada decembrie 2020 – ianuarie 2021, Centrul de Resurse Juridice (CRJ),  Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO),  Asociația MozaiQ LGBT și Uniunea Civică a Tinerilor Romi din România (UCTRR) organizează și susțin online cinci ateliere de lucru cu studenți din cinci orașe (Brașov, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara) pe teme privind intersecționalitatea dintre […]
Incitarea la ură și violență împotriva romilor. Până când? 13.10.2020 - Domnule Ministru Marcel Vela Domnule Inspector General al Poliției Române Doamnă Ministru Monica Anisie Înalt Preasfințite Părinte Daniel În atenția Facebook România Subscrisa, Fundaţia Centrul de Resurse Juridice, vă sesizăm cu privire la faptele de natură penală și disciplinară prezentate mai jos, cu solicitarea de a informa cu privire la modalitatea în care, în concret, […]
Discursul discriminatoriu la nivel înalt 21.05.2020 - România pare că și-a creat o nouă tradiție: aceea de a avea președinți de stat care sunt sancționați, în mod repetat, pentru fapte de discriminare, pentru încălcarea dreptului la demnitate, în special al minorităților din acest stat. O particularitate a acestei tradiții constă în neasumarea faptei constatate, ba, mai mult, contestarea deciziei unei instituții, fără […]
Minoritatea romă: țap ispășitor în vremea pandemiei 12.05.2020 - Scrisoarea în format pdf aici Către: Președintele României, dl Klaus Werner Iohannis; Către: Guvernul României. În atenția: Prim-ministrului României, dl Ludovic Orban; Ministrului Afacerilor Interne, dl Ion Marcel Vela; Către:  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). În atenția: Președintelui CNCD, dl Csaba Ferenc Asztalos; Către: Consiliul Național al Audiovizualului. În atenția: Președintei CNA, dna Maria […]
Traian Băsescu discriminează din nou 2.05.2020 - Organizațiile semnatare, Centrul de Resurse Juridice, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului – ACTEDO și Asociația MozaiQ LGBT, informează pe această cale și solicită Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și Consiliului Național al Audiovizualului să își exercite mandatul cu privire la declarațiile discriminatorii și incitatoare la ură ale lui Traian Băsescu exprimate ieri, […]
Prezentare generală a respectării dreptului la locuire în cazul grupurilor vulnerabile 6.03.2020 - Guvernul trebuie să iniţieze o revizuire completă a legislaţiei actuale privind locuirea, având în vedere asigurarea unor mecanisme de protecţie sporită și efectivă a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, eliminarea evacuărilor forţate, excluderea atribuţiilor autorităţilor locale de introducere de criterii pentru accesul la locuinţe sociale, prevenirea și sancţionarea în mod efectiv a segregării rezidenţiale și a […]
Manual interdiciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile 3.03.2020 - Accesul la justitie al grupurilor vulnerabile este încă un deziderat în România. Pornind de la experiența de peste 15 ani în materie de antidiscriminare și drepturile copilului și ale adultului cu dizabilități mintale, Centrul de Resurse Juridice a redactat capitolele corespondente din Manualul interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile, împreună cu propuneri de lege ferenda, manual […]
Dreptul la locuire adecvată în Municipiul București 26.02.2020 - Studiul de caz Dreptul la locuire adecvată în municipiul Bucureşti, ultimul din seria de cinci care au documentat diverse situații de încălcare a dreptului la locuire al comunităților de romi analizează criteriile de acordare a locuințelor sociale în municipiul București, disponibilitatea lor și cât de accesibile sunt ele, de fapt, celor pentru care au fost gândite. […]
Nediscriminarea în educație 25.02.2020 - CRJ lansează studiul „Nediscriminarea în educație” care analizează situația educațională, la momentul anului 2019, din perspectiva nediscriminării și a egalității de șanse în sistemul educațional românesc, respectiv în programe şi manuale şcolare, în formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, cu privire specific la egalitatea de gen, tineri LGBTI, copii și tineri romi. Studiul include […]
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann