VICToRIIA

Proiectul VICToRIIA- Bune practici privind sprijinirea victimelor: direcționarea victimelor către servicii de sprijin, informare și evaluare individuală, finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene, are ca punct de plecare două seturi de obiective și probleme care se referă la: 1) implementarea Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor) – în special articolele 4 și 8; si 2) funcționalitatea serviciilor de sprijin al victimei. Proiectul se adresează instituțiilor de aplicare a legii, organizațiilor care acordă sprijin victimelor, avocaților specializați și altor actori implicați în sprijinirea victimelor.

Principalele obiective sunt de a se asigura că victimele criminalității din Lituania, România, Italia și Portugalia au acces la și primesc servicii de sprijin adaptate nevoilor lor și că rezultatele proiectului vor fi disponibile și transferabile în contexte diferite în întreaga Europă.

Aceste obiective vor fi atinse prin: a) dezvoltarea unui proces de evaluare individuală care să determine nevoile de sprijin ale victimei; b) întărirea parteneriatelor între organizații de sprijin și între aceste organizații și poliție; c) dezvoltarea de mecanisme de direcționare a victimelor către servicii de sprijin bazate pe căi sigure de comunicare, care pot fi folosite între organizațiile care acordă servicii de sprijin și/ sau politie și aceste organizatii; d) elaborarea unui set informativ pentru victime despre drepturile lor, impactul victimizării și serviciile pentru victime existente la nivelul statelor organizațiilor partenere.

Raport  DIRECȚIONAREA, EVALUAREA ȘI INFORMAREA VICTIMELOR INFRACȚIUNILOR: ROMÂNIA

Raport CELE MAI BUNE PRACTICI ÎN DOMENIUL SPRIJINIRII VICTIMELOR: DIRECȚIONARE, INFORMARE ȘI EVALUARE INDIVIDUALĂ. Studiu și colecție de cele mai bune practici la nivel european

  1. MANUAL PRIVIND DREPTURILE VICTIMELOR INFRACȚIUNILOR
  2. IDENTIFICAREA NEVOILOR DE ASISTENȚĂ ALE VICTIMELOR. Ghid pentru evaluarea individuală a nevoilor
  3. MANUAL PRIVIND DIRECȚIONAREA VICTIMELOR CĂTRE SERVICII DE SPRIJIN (doar în limba engleză)

Proiectul este coordonat de Centrul pentru Prevenirea Criminalității (NPLC, Lituania), în parteneriat cu Institutul Vilnius pentru Studii Aprofundate (VILIAS,  Lituania), Victim Support Europe (VSE,  Belgia), Asociația pentru Sprijinirea Victimelor din Portugalia  (APAV, Portugalia), Asociația LIBRA Onlus (LIBRA, Italia), Centrul de Resurse Juridice (CRJ, România),  Departamentul de Poliție – Ministerul de Interne al Republicii Lituania, Primăria orașului Vilnius (VMSA, Lituania) și Biroul de Poliție Criminalistică din Lituania  (LKPB, Lituania).

Proiectul VICToRIIA se derulează în perioada septembrie 2017 – februarie 2020.

Proiect finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene
Continutul acestei pagini de web reprezintă exclusiv părerea autorilor, care își asumă responsabilitatea pentru el, în întregime. Comisia Europeană nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru  modul în care se poate folosi informația inclusă în această pagină de web.