Ce facem

CONTEXT

14 ianuarie 2015

Într-o lume în care criza economică și lupta antiteroristă, respectiv anticorupție au acaparat dezbaterea publică, drepturile și libertățile individuale par a fi căzut în desuetudine. Pe deasupra, perioada post-decembristă nu a permis societății românești interiorizarea, valorificarea și garantarea acestor drepturi, atât de necesare dezvoltării oricărui stat modern, ce are în centru servirea cu bună credință a cetățeanului.

Acum și în tot acest context ni se cere să renunțăm deja la o parte din aceste drepturi, explicându-ni-se sec că e mai bine așa pentru noi, din rațiuni de securitate, ori că nu sunt fonduri, întrucât este, generic spus, criză.

Încă din 2003, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) activează în domeniul drepturilor omului (drepturile persoanelor cu dizabilități mintale și antidiscriminare) și a instituțiilor statului de drept (care ar trebui să asigure respectarea și apărarea acestor drepturi).

În acești 13 ani de progrese și regrese, din munca și bătăliile noastre cu autoritățile administrației publice centrale sau locale, putem concluziona că perspectiva acestor instituții, cu foarte puține excepții, este viciată de dezinteres și, deseori, de prejudecăți.

O persoană care aparține unui grup vulnerabil (fie că este o persoană cu dizabilități, fie că este de etnie romă sau că este un copil aflat în grija statului etc.) are toate șansele de a primi un tratament discriminatoriu exact din partea instituțiilor chemate să îi protejeze drepturile ori să investigheze potențiale abuzuri la care este sau a fost supusă.

Credem că, pentru ca drepturile și libertățile individuale să fie respectate de către instituțiile statului, respectiv să poată fi valorificate în deplinătatea lor, este necesară existența unei culturi a eticii și integrității în spațiul public.

DIRECȚII GENERALE DE ACȚIUNE

Centrul de Resurse Juridice acționează, prin echipa sa de juriști și experți în drepturile omului pe mai multe paliere:

  • Realizăm investigații proprii, preluăm cazuri de încălcări ale drepturilor persoanelor cu dizabilități aflate în instituții și parcurgem toate etapele procesuale necesare valorificării acestor drepturi;
  • Facem propuneri de îmbunătățire a cadrului legislativ privind drepturile omului, ori de creare de normă acolo unde ea nu există;
  • Urmărim modul de implementare a politicilor publice din domeniul drepturilor omului și al integrității și identificăm vulnerabilitățile din sistem.

Pentru mai multe detalii legate de programele noastre, accesați:

ANTIDISCRIMINARE

INTEGRITATE PUBLICĂ

PLEDOARIE PENTRU DEMNITATE

PROCESE-TEST