Pledoarie pentru demnitate

PROIECTE ÎN DERULARE

 


LIBER SĂ DECID. Tranziția de la tutelă la Sprijin în Luarea Deciziilor pentru persoanele cu dizabilități

Implementarea serviciilor de sprijin și asistență în luarea deciziilor pentru persoanele cu dizabilități mintale este necesară pentru ca acestea să poată avea un trai independent și să poată lua decizii proprii cu sau fără susținere. Cadrul legal actual nu permite persoanelor puse sub interdicție să își exercite capacitatea juridică, considerându-le incapabile de a se îngriji de propriile interese. Tutorele ia toate deciziile în numele lor, fără că acestea să poată încheia contracte, să decidă cum, unde sau alături de cine să locuiască, să acceseze un cont bancar, să se căsătorească sau să depună plângeri în nume propriu.

AFLĂ MAI MULTE


AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

Scopul proiectului este de a îmbunătăți implementarea hotărârilor CEDO și a deciziilor Comitetului de Miniștri al COE ce vizează drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale private de libertate. Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității actorilor relevanți de a clădi o justiție accesibilă și va pilota patru mecanisme de protecție. Accesul la justiție și gradul de implementare a prevederilor internaționale vor fi promovate printr-o campanie de advocacy prin formarea specialiștilor în domeniul sănătății mintale, și prin consilierea și reprezentarea persoanelor cu dizabilități în fața autorităților competente. Prin campania națională de comunicare și advocacy va spori capacitatea persoanelor cu dizabilități, copii și adulți, de a sesiza încălcări ale drepturilor lor.
Află mai mult…


ENABLE. Facilitarea incluziunii și a accesului la justiție pentru suspecții și inculpații cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale

Proiectul își propune să îmbunătățească cunoștințele privind barierele de participare cu care se confruntă inculpații cu dizabilități intelectuale și psihosociale în sistemul de justiție penală; să elaboreze orientări practice privind adaptările procedurale (inclusiv adaptările de comunicare și procedurale) pentru a depăși barierele de participare; să îmbunătățească capacitatea profesioniștilor din domeniul justiției penale (avocați, poliție, procurori și/sau judecători) de a face/apela la adaptări procedurale în sistemul de justiție penală pentru a face procedurile incluzive; să consolideze cooperarea și schimbul între societatea civilă națională și profesioniștii din domeniul justiției penale pentru a optimiza accesul la servicii juridice pentru inculpații cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale.

AFLĂ MAI MULTE


Asigurarea protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale aflate în situații de risc. Pledoarie pentru dreptul la sănătate şi la viață independentă.

Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și dreptul acestora de a trăi independent în comunitate;
Îmbunătățirea respectului pentru dreptul la sănătate pentru grupurile cele mai vulnerabile, persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale (persoane care trăiesc în instituții, private de libertate sau în mediul rural, izolat);
Dezvoltarea capacității actorilor publici din administrație, justiție și societate civilă de a acționa pentru protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități.

AFLĂ MAI MULTE


NOUTĂȚILE PROGRAMULUI

Sesiuni de formare pentru magistrați: reexaminarea persoanelor cu dizabilități 1.03.2024 - În luna februarie, la Sinaia și Târgu Mureș, au avut loc două sesiuni formare pentru magistrați privind „Evaluarea psihiatrică, psihologică și socială în reexaminarea sau luarea unor măsuri de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale”. Programul de formare a fost organizare de CRJ în colaboare cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă...
Dezbatere regională: Obligația României de a redacta Planul Național de Acțiune pentru prevenirea relelor tratamente în instituții 28.02.2024 - Context: În decembrie 2022, într-o dezbatere pe care am organizat-o la Senatul României, puneam problema obligaţiei Guvernului de a executa hotărârile CEDO în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi psihosociale şi intelectuale prin elaborarea Planului Național de Acțiune pentru prevenirea relelor tratamente în spitale de psihiatrie și în centre rezidențiale. Abuzurile și încălcările flagrante ale drepturilor...
Centre rezidențiale pentru adulți: Ministerul Sănătății pune în dezbatere normele privind condițiile de funcționare. Propunerile CRJ 12.02.2024 - Georgiana Pascu, manager de program „Pledoarie pentru Demnitate”, participă astăzi la dezbaterea publică organizată de Ministerul Sănătății, privind Ordinul pentru aprobarea Normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un centru rezidențial pentru adulți. Centrul de Resurse Juridice a trimis în format electronic vineri câteva propuneri, dar a și cerut luare de cuvânt în...
Achizitii Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 4 sesiuni de instruire pentru magistrați în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” 19.01.2024 - Fundația „Centrul de Resurse Juridice” intenționează să achiziționeze Servicii de organizare de evenimente constând în organizarea a 4 sesiuni de instruire pentru magistrați în cadrul proiectului „AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilități” COD CPV:   79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2). Valoarea estimata maxima a achizitiei: 200.038,24 lei fără TVA; Ofertele vor fi transmise pe...
Amendamentele CRJ, respinse de Senatul României fără o analiză aprofundată | Legislația Asistenței Sociale în materia protecţiei persoanelor în vârstă şi/sau cu dizabilităţi 20.12.2023 - În luna iulie a acestui an, prezentam tratamentele degradante și condițiile inumane în care erau ținuți rezidenții cu dizabilităţi şi vârstnicii Centrului de îngrijire și asistență Căsuța Lu’ Min din Bârdești, județul Mureș. În același timp, acțiunile de control ale CRJ au făcut posibilă încetarea abuzurilor asupra beneficiarilor centrelor rezidenţiale  coordonate de furnizorii de servicii...
Am lansat CerAjutor.ro – raportează abuzuri instant | COMUNICAT 13.12.2023 - Centrul de Resurse Juridice, organizație neguvernamentală de drepturile omului, în parteneriat cu Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, au dezvoltat în cadrul proiectului Adaptjust – justiție accesibilă persoanelor cu dizabilități – o platformă web destinată persoanelor cu dizabilități închise în centre rezidențiale, cămine, unități medico-sociale și secții sau...
De ce să vezi „Eu sunt Luli”, Teatrul Odeon? 20.11.2023 - Eu sunt LULI s-a jucat iar, la Teatrul Odeon, acolo unde a rămas în stagiunea permanentă. Biletele s-au luat la două zile după ce au fost puse în vânzare. Am fost surprinși, dar ne-a bucurat să vedem atâta interes pentru o piesă despre neglijența unui sistem în care viața se rezumă la umilință, somn și...
Eu sunt LULI – cronică în Tribuna, de Claudiu Groza 14.11.2023 - Foarte special, destul de abraziv prin tema sa și prin frustețea brutală și nițel ostentativa a jocului scenic s-a dovedit ”Eu sunt Luli”, un spectacol de Crista Bilciu cu Anda Saltelechi, Ioana Mărcoiu și Alina Berzunțeanu. (0 confesiune personală: am avut o reacție mefientă la vizionare, acuzând un naturalism prea manifest al concepției regizorale, respectiv...
„Am tradus din română în română” – cum s-a încheiat cursul pentru intermediari în instanță 24.10.2023 - Statele Părţi vor asigura acces efectiv la actul de justiţie pentru persoanele cu dizabilităţi, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, inclusiv prin asigurarea de acomodări de ordin procedural şi adecvate vârstei, pentru a le facilita un rol activ ca participanţi direcţi şi indirecţi, inclusiv ca martori, în toate procedurile legale, inclusiv etapele de investigaţie şi...