Sprijin în implementarea articolului 19: Viaţă independentă şi integrare în comunitate.

Scopul proiectului “Sprijin in implementarea articolului 19: Viaţă independentă şi integrare în comunitate” este de a asigura ca România înregistrează un progres mai mare decât cel planificat până în 2020 în ceea ce priveste dezinstituționalizarea și traiul independent în cadrul comunității a persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale, acționând în conformitate cu Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și alocând fonduri suficiente, în special din Fondurile Structurale și de Investiții (FSI).

România a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (Convenția/CRPD) în 2010, recunoscând astfel dreptul la viaţă independentă şi integrare în comunitate persoanelor cu dizabilități psihosociale sau intelectuale, prevăzut la articolul 19 din Convenție.

În prezent, Fondurile Structurale și de Investiții constituie cea mai importantă sursă de finanțare pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilităţi. În acest sens, instrumentele actuale ale Fondurilor Structurale și de Investiții sunt Programul Operațional Capital Uman (POCU) și Programul Operațional Regional (POR). Programul Operațional Capital Uman vizează în principal creșterea accesului la servicii sociale și medicale în comunitate, iar Programul Operațional Regional vizează infrastructura necesară pentru dezinstituționalizare, aceasta linie de finanțare vizând dezinstituționalizarea a 516 adulți cu dizabilităţi prin finanțare din fonduri europene până în 2023.

Astfel, proiectul are în vedere continuarea practicii organizaționale a Centrului de Resurse Juridice de observare şi raportare a respectării dreptului la viaţă independentă a  persoanelor instituţionalizate sau în curs de dezinstituţionalizare, cu dizabilități psihosociale și/sau intelectuale din perspectiva drepturilor omului și monitorizarea accesului  la investițiile din fondurile structurale și de investiții – în special în ceea ce privește liniile actuale de finanțare menționate mai sus.

De asemenea, la nivel național, proiectul urmărește să furnizeze suport în luarea deciziilor prin informare, consiliere şi reprezentare juridică acelor persoane cu dizabilităţi psihosociale sau intelectuale care se consideră nedreptăţite în procesul de trecere la viaţă independentă în sensul articolului 19 al Convenţiei ONU.

OBIECTIVE GENERALE:

  • Asigurarea că Fondurile Structurale și de Investiții și alte fonduri specifice pentru persoanele cu dizabilități psihosociale sau cu dizabilităţi intelectuale nu vor fi utilizate pentru a perpetua instituționalizarea indiferent de dimensiunea centrelor rezidențiale, prin monitorizarea și contestarea publică a unor astfel de finanțări;
  • Creşterea conştientizării factorilor de decizie, a opiniei publice, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor sau rudelor acestora, privitor la procesul de trecere la viaţă independentă prin intermediul Fondurilor Structurale și de Investiții și al Programelor de Interes Naţional.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul ţintă este format din persoane – adulţi și copii –  cu dizabilități psihosociale şi intelectuale, instituționalizate sau în pericol de a fi instituționalizate.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

01.01.2018 – 31.01.2020

FINANȚARE:

Proiect co-finanțat de catre Open Society Institute Mental Health Initiative.