Procese test

NOUTĂȚILE PROGRAMULUI

Punea sub înterdicție a persoanelor cu dizabilități pe rolul CCR 21.04.2017 - Fundaţia Centrul de Resurse Juridice a formulat, în dosarul NR 675D/2017 prezentul AMICUS CURIAE în sprijinul reclamantului Nabosnyi Alexandru Ștefan Francisc, prin care vă solicităm să admiteți excepția de neconstituționalitate a art. 1641 din Codul Civil. MOTIVE: 1. Introducere CRJ este o organizație neguvernamentală ce activează inclusiv în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale...
https://www.flickr.com/photos/86530412@N02/ Tribunal refuză comunicarea informațiilor de interes public referitoare la plasamentul minorilor 7.07.2016 - Detalii: Data inițierii procesului: 06.03.2015 (fond) Data hotărârii definitive/Data ultimei hotărâri: 24.11.2015 (fond) Etape procesuale parcurse: Fond Link pe portal just: aici. Documente ataşate: Hotărâre fond Faptele și soluția pe scurt: În luna august 2014 am solicitat fiecărui tribunal din România comunicarea de copii anonimizate ale hotărârilor judecătorești pronunțate în spețe referitoare la plasamentul minorilor cu dizabilități, în...
ANAF refuză comunicarea informațiilor privind executarea hotărârilor judecătorești privitoare la confiscări 7.07.2016 - Detalii: Data inițierii procesului: 09.04.2013 (fond) Data hotărârii definitive/Data ultimei hotărâri: 10.03.2016 (recurs) Etape procesuale parcurse: Fond și recurs Link pe portal just: aici. Documente ataşate: Hotărâre fond Hotărâre apel Faptele și soluția pe scurt: În luna februarie 2013 am solicitat ANAF, în baza Legii nr. 544/2001, să ne comunice demersurile realizate pentru punerea în aplicare a unor...
Cazul Centrului “Gheorghe Șerban” din București 9.03.2015 - Detalii: Data inițierii procesului: 17.12.2012 (fond) Data hotărârii definitive/Data ultimei hotărâri: 24.02.2014 (apel) Etape procesuale parcurse: Fond și apel Link pe portal just: aici. Documente ataşate: Hotărâre fond Apelul DGASPC Sector 2 Întâmpinare la apel Hotărâre apel Faptele și soluția pe scurt: În luna Octombrie 2012 am solicitat DGASPC Sector 2 permiterea accesului în CRRN “Gheorghe Șerban” din...
Cazul Căminului de vârstnici și adulți cu dizabilități Aldeni (județul Buzău) 17.02.2015 - Detalii: Data iniţierii procesului: 13.11.2014 Data hotărarii definitive: 27.01.2015 Etape procesuale parcurse: Fond (hotărâre definitivă) Link pe portal just: aici. Documente ataşate: Denunț Ordonanță de clasare Plângere împotriva ordonanței de clasare Ordonanța de respingere a plângerii Plângerea adresată instanței Hotărâre Judecătorească Faptele și soluția pe scurt: În februarie 2014, Centrul de Resurse Juridice a sesizat Parchetul de...
Victorie la CEDO: CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu vs. România 20.07.2011 - Pe 17 iulie 2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat definitiv România în Cazul Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României. CRJ a sesizat Curtea în numele domnului Valentin Câmpeanu (reclamant) la 2 octombrie 2008 în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (Convenție), cererea fiind înregistrată cu nr. 47848/08. Pe...