Procese test: acces la informaţii

2015: Tribunal refuză comunicarea informațiilor de interes public referitoare la plasamentul minorilor

În luna august 2014 am solicitat fiecărui tribunal din România comunicarea de copii anonimizate ale hotărârilor judecătorești pronunțate în spețe referitoare la plasamentul minorilor cu dizabilități, în scopul utilizării acestor hotărâri în elaborarea unui studiu privind accesul la justiție al minorilor cu dizabilități.

Deși un număr de tribunale ne-au răspuns favorabil, Tribunalul Caraș-Severin a refuzat comunicarea hotărârilor solicitate motivând că acestea nu constituie informații de interes public.

Am considerat refuzul Tribunalului Caraș-Severin ca fiind nelegal, formulând plângere împotriva acestuia la Tribunalul București. Instanța ne-a dat câștig de cauză în luna Noiembrie 2015, în prezent urmând judecarea recursului formulat de pârât.

Citește mai mult în fișa cazului…

2013: ANAF refuză comunicarea informațiilor privind executarea hotărârilor judecătorești privitoare la confiscări

În luna februarie 2013 am solicitat ANAF, în baza Legii nr. 544/2001, să ne comunice demersurile realizate pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești prin care s-au dispus confiscări sau despăgubiri civile în favoarea statului, ANAF fiind autoritatea responsabilă în această materie.

ANAF a refuzat să ne comunice informațiile solicitate, motivând că acestea sunt supuse secretului fiscal. Ca atare, am depus plângere la Tribunalul București, care ne-a dat câștig de cauză la data de 1 Octombrie 2014.

ANAF a declarat recurs, dar acesta a fost respins ca nefundat de către Curtea de Apel București la data de 10 martie 2016.

Citește mai mult în fișa cazului…

2010: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Administraţia Prezidenţială

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a cerut copii de pe toate filele completate de Administraţia Prezidenţială în cursul anului 2008 în Registrul Declaraţiilor de avere şi în Registrul Declaraţiilor de interese, conform modelului aprobat prin H.G. 175/2008 privind stabilirea modelelor Registrului Declaraţiilor de avere şi Registrului Declaraţiilor de interese (MoF nr. 138 din 22 februarie 2008).

Totodată, CRJ a solicitat numele persoanei desemnate în baza art. 9, alin. 1 din Legea nr. 144/2007 şi copie de pe actul de numire.

Administraţia Prezidenţială a refuzat comunicarea acestor informaţii pe motiv că “sunt date personale”.  CRJ a chemat în instanţă Administraţia Prezidenţială, iar instanţa a admis în parte acţiunea. Astfel, instanţa a obligat Administraţia Prezidenţială să ofere următoarele informaţii:

Citește mai mult în fișa cazului…

2010: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs SC Complexul Energetic Rovinari SA

2010: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Primăria sectorului 5 Bucureşti

2010: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Primăria Constanţa

2010: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Agenţia de Protecţie a Mediului Arad

2009: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Guvernul României şi Ministerul Justiţiei

2009: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Ministerul Economiei

2009: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Ministerul Comunicaţiilor şi Socieăţii Informaţionale

2009: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Guvernul României si Ministerul Finanţelor Publice (MFP)

2006: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Consiliul Superior al Magistraturii

2006: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Biroul Român de Metrologie Legală

2005: Institutul pentru Politici Publice (prin mandatar CRJ) vs. Primăria Sectorului V

2005: Institutul pentru Politici Publice (prin mandatar CRJ) vs. Ministerul Finanţelor

2005: Institutul pentru Politici Publice (prin mandatar CRJ) vs. Camera Deputaţilor

2005: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Spitalul de Psihiatrie Sfântul Pantelimon

2005: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Senatul României

2005: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Secretariatul General al Guvernului

2005: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Camera Deputaţilor – Parlamentul României

2005: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

2005: Asociaţia ACCEPT (prin mandatar CRJ) vs. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

2004: Stejarel Olaru (prin mandatar CRJ) vs. Senatul României

2004: Institutul pentru Politici Publice (prin mandatar CRJ) vs. Institutul National de Statistica

2004: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Ministerul Justiţiei

2004: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs. Ministerul Justiţiei II

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Agentia Regională de Protecţie a Mediului (ARPM) Timişoara

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Casa Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale Mureş

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Oficiul Român pentru Adopţii

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) vs Casa Judeţeană de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale Satu Mare

 Acces la informaţii de mediu

2009: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Greenpeace vs Ministerul Economiei I

2009: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Greenpeace vs Ministerul Economiei II

2008: Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi Terra Mileniul III vs Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB)

2006: Fundatia Terra Mileniul III (prin mandatar CRJ) vs Primaria Municipiului Bucuresti prin Primar

2006: Centrul de Resurse Juridice (CRJ), Fondul Mondial pentru Natură şi Clubul Montan Roman vs Consiliul Judetean Neamţ