Institutul pentru Politici Publice (prin mandatar CRJ) vs. Camera Deputaţilor

Obiect: Comunicarea de informaţtii de interes public privind bugetul şi cheltuielile Camerei Deputaţilor.

Decizie civilă IPP prin mandatar CRJ vs Camera Deputaţilor

Sentinţă civilă IPP prin mandatar CRJ vs Camera Deputaţilor