Publicaţii şi rapoarte

2023

Studiul Infracțiuni motivate de ură și discursurile urii. Situația din România: 2021-2022

Opinie Perspectiva (ne)discriminatorie a manualelor de clasa a V-a, de „Gândire critică și drepturile copilului”

Calendar #knowyourhumanrights  #sarbatorestedrepturileomului. Varianta scurtă aici.

2022

Materiale informative pentru combaterea discursului urii.

Află despre comunitatea LGBTQ+; mame; minoritatea evreiască; minoritatea maghiară; minoritatea romă; persoane aflate în sărăcie; persoane care trăiesc cu HIV/SIDA; persoane cu dizabilități neuro-cognitive; persoane fără adăpost; solicitanți de azil și refugiați.

Studiul Identificarea criteriilor discriminatorii în acordarea locuințelor sociale

2021

Studiu exploratoriuSituația discriminării romilor și a romilor LGBTI+ în România, 2021

Vă prezentăm poveștile de viață a cinci persoane rome, dintre care patru LGBTQ, din întreaga țară, cu experiențe de viață foarte diferite, cu niveluri de educație și profesii diverse, la fel ca personalitățile lor. Sunt povești despre căutări personale și auto-descoperire, bucurii și victorii personale, despre traume și vindecare, despre greutăți și povești de dragoste. Este vorba de Adina, femeie romă; Dora, persoană romă maghiară non-binară; George, bărbat rom homosexual; Izabella, femeie romă lesbiană și Daniel, bărbat rom homosexual.

Studiul Accesul la locuințe sociale și nediscriminarea

Studiul Discriminare, stima de sine și sistemul educațional din România: propuneri de intervenție privind situația tinerilor romi și a tinerilor romi LGBTQ

Studiul Infracțiuni motivate de ură și discursurile urii. Situația din România: 2016-2020

2020

Nediscriminarea în educație. O analiză a situației actuale din perspectiva nediscriminării în mai multe sectoare ale sistemului educațional românesc [RO]

Propuneri de schimbări legislative și de politici publice din domeniul locuirii [RO]

Broșura “Abecedar de antidiscriminare: Etnie, orientare sexuală și identitate de gen din perspectivă intersecțională”

2019

Raport  Direcționarea, evaluarea și informarea victimelor infracțiunilor: România [RO]

Raport național privind dreptul la informare și la servicii de sprijin – situația victimelor violenței domestice [RO]

Studii de caz privind situații diverse de vulnerabilitate și încălcare a dreptului la locuire al romilor:

Comunitatea din blocul G2 – Alba Iulia. Vezi și Povestea unui eșec administrativ la Alba Iulia. Cazul ”Turturica” sau cum un oraș se poate comporta ca un ”stat captiv”

Comunitatea de pe Rampă – Pata Rât. Vezi și Pata Rât – Turnesolul Clujului

Comunitățile de romi din zona Hotar – Municipiul Aiud

Comunitatea de romi de pe strada Munții Tatra, Constanța. Vezi și Cine m-a pus să vin aici? Dar altundeva unde să mă duc?

Dreptul la locuire adecvată în municipiul Bucureşti

Manualul interdisciplinar privind asistența grupurilor vulnerabile – ghid elaborat pentru sprijinirea cetățeanului și a sistemului de justiție: Capitolul V – Fenomenul discriminării și accesul la justiție și Capitolul VII – Accesul la justiție al unor categorii vulnerabile

2017

An overview on hate crime and hate speech – Country Profile ROMANIA [EN]

Harta excluziunii în școala românească [RO]

Combaterea excluziunii de la educația de calitate [RO]

Modulul psiho-pedagogic: Formarea inițială a cadrelor didactice pentru incluziunea tuturor copiilor” [RO]

2016

Educația fără discriminare e și treaba mea! [RO – video]

Testimonial – Supraviețuitori romi ai Holocaustului [RO – video]

Analiza manualelor de istorie din perspectiva educației pentru drepturile omului și diversitate [RO]

Standarde de calitate în educație din perspectiva nediscriminării și a diversității [RO]

2015

Avocatura pro bono – indicator al funcționării profesiei într-o democrație reală [RO]

Încălcarea drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilități prin lipsa de accesibilizare [RO]

Facilitarea accesului la documente de identitate pentru persoanele vulnerabile [RO]

Timișoara are nevoie de un spațiu pentru diseminarea ideilor și culturii egalității de gen! CIDD-FEM [RO]

Centre de primiri urgență pentru victimele violenței sexuale: un imperativ în contextul românesc [RO]

Combaterea infractiunilor motivate de ura.Ghid pentru practicieni si decidenti [RO]

Combating hate crimes. Guide for practitioners and decision-makers [EN]

Justiția în interesul copilului – perspectivele și experiențele specialiștilor din Romania. Sumarul rezultatelor [RO]

Justiția în interesul copilului – perspectivele și experiențele specialiștilor. Rezumat raport european [RO]

Participarea copiilor în proceduri judiciare – perspectivele și experiențele specialiștilor: România [EN]

2014

Human rights litigation on behalf of the Roma. A guide for lawyers [EN]

Reprezentarea romilor in litigii privind drepturile omului. Ghid pentru avocaţi [RO]

Peres eljárások a romák emberi jogainak védelmében. Útmutató ügyvédeknek [HU]

2013

Contribuţia pentru România a Centrului de Resurse Juridice (CRJ) în calitate de punct focal naţional în cadrul reţelei FRANET la Raportul anual FRA 2013

Contribuţia Centrului de Resurse Juridice la raportul naţional privind discriminarea romilor in România în cadrul proiectului NET-KARD

2011

Contribuţia pentru România a Centrului de Resurse Juridice (CRJ) în calitate de punct focal naţional în cadrul reţelei FRANET la Raportul anual FRA 2011

2010

Contribuţia la Raportul anual al FRA pentru anul 2010 – colectare complementară de date

2009

Raportul anual 2009 al Agenţiei UE pentru Drepturi Fundamentale [EN]

Studiu tematic RAXEN: Condiţii de locuire pentru populaţia romă şi migranţi

2008

Raport Complementar de Colectare a Datelor – RAXEN 2008 [EN]

Studiu tematic despre traficul de copii – Raport România EN

Studiu juridic despre homofobie şi discriminare pe criteriul orientării sexuale – Raport România EN

Raport ENAR România 2008 EN

2007

Raport de Colectare a Datelor – RAXEN 2007 EN

2006

Raport Naţional de Colectare a Datelor – RAXEN 2006 EN