Centre de primiri urgență pentru victimele violenței sexuale: un imperativ în contextul românesc

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, adoptată la Istanbul în 2011, dă următoarele definiții de referință:

  • violenţa împotriva femeilor – este înţeleasă drept o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva femeilor şi va însemna toate acţiunile de violenţă de gen care rezultă în, sau care sunt probabile a rezulta în, vătămarea sau suferinţa fizică, sexuală, psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv ameninţările cu asemenea acţiuni, coerciţia sau deprivarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public sau în viaţa privată;
  • violenţa domestică – va însemna toate acţiunile de violenţă fizică, sexuală, psihologică sau economică, care survin în familie sau în unitatea domestică sau între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a împărţit acelaşi domiciliu cu victima; (Articolul 3)

Cu alte cuvinte, în exprimarea Agenției UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA): „violența împotriva femeilor este (…) o violare a demnității umane, în cea mai gravă formă a sa o violare a dreptului la viață. Este de asemenea o expresie extremă a inegalității pe criteriul sexului.” (1)

DESCARCĂ DOCUMENTUL: Centre de primiri urgență pentru victimele violenței sexuale: un imperativ în contextul românesc

(1) EU Agency for Fundamental Rights, Violence against women: an EU-wide survey, p 7, disponibil la: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf (link-urile au fost accesate la 30.11.2015).