Contribuţia Centrului de Resurse Juridice la raportul naţional privind discriminarea romilor in România în cadrul proiectului NET-KARD

Contribuţia Centrului de Resurse Juridice la raportul naţional privind discriminarea romilor in România în cadrul proiectului NET-KARD

Centrul de Resurse Juridice implementează în România, alături de Fundaţia Secretariatul Romilor, proiectul NET-KARDCooperareași crearea de rețele întreactorii cheie care luptă împotriva discriminării romilor, proiect co-finanţat de Comisia Europeană şi coordonat de organizaţia Fundación Secretariado Gitano (FSG) din Spania.

Într-o abordare integrată, scopul principal al NET-KARD este de a oferi resurse pentru specialişti cheie în prevenirea discriminării împotriva romilor, precum și pentru a stimula mecanismele de creare a rețelelor și a metodologilor de lucru între acești agenți cheie în lupta împotriva discriminării și de sprijin pentru victime, și anume: avocați și juriști, servicii de poliție, asociațiile de romi și profesionişti media.

Activităţile specifice ale proiectului includ şi elaborarea unui raport naţional cu privire la discriminarea romilor de către fiecare ţară parteneră (Spania, Portugalia, Italia şi România) în conformitate cu o metodologie de lucru stabilită de comun acord între partenerii de proiect.

Scopul raportului elaborat de partenerii din România este de a oferi o imagine de ansamblu cu privire la situația romilor din România, cadrul legislativ privind combaterea discriminării, rapoartele și datele disponibile pe această temă, precum și organizațiile publice și private care lucrează în domeniul egalității de tratament și lupta împotriva discriminării romilor.

Raportul naţional