Despre program

“Considerăm aceste adevăruri ca de la sine evidente, că toţi oamenii sunt creaţi egali, că sunt înzestraţi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, că printre acestea sunt  Viaţa, Libertatea şi căutarea Fericirii”.  – Declaraţia de Independenţă a SUA

​Programul antidiscriminare este activ în cadrul Centrului de Resurse Juridice (CRJ) din anul 2003. Cu timpul, şi mai ales după intrarea României în UE, programul a început să se concentreze mai puţin pe adoptarea unei legislaţii în domeniul antidiscriminării (aceasta a fost în mare parte adoptată) ci mai mult pe implementarea eficientă a legislaţiei antidiscriminare. Pentru a contribui la o societate românească în care egalitatea să devină norma mai degrabă decât excepţia, CRJ are următoarele obiective strategice:

  • o eficienţă crescută a organismului pentru egalitate românesc (Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – CNCD) în ceea ce priveşte rolul său de a preveni şi combate discriminarea în societatea românească;
  • mainstreaming-ul (abordarea integratoare a) egalităţii în legile şi politicile româneşti, în special în acelea care au un impact direct asupra grupurilor vulnerabile;
  • o capacitate crescută a organizaţiilor societăţii civile şi a membrilor grupurilor vulnerabile de a combate discriminarea, şi un public românesc care conştientizează mai mult existenţa discriminării cu efectele ei.

Pentru a atinge aceste obiective, în cadrul programului au loc activităţi de: Advocacy; Monitorizare şi raportare; Formare şi creşterea capacităţii; Activităţi watchdog (câine de pază).

Concret:

CRJ a îndeplinit rolul de punct focal naţional pentru Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) în domeniul rasismului şi xenofobiei (2006-2010), a gestionat reţeaua românească a experţilor legali pentru FRA (2007-2010), şi a continuat ca punct focal naţional în domeniul drepturilor fundamentale pentru FRA din 2011 până în 2014, devenind parte a reţelei de cercetare FRANET. În această calitate, CRJ a redactat numeroase rapoarte de ţară în domeniul rasismului şi xenofobiei dar şi în alte domenii (homofobiei, instituţii de drepturile omului, azil, acces la justiţie, etc…).

Prin diferitele sale proiecte, CRJ a furnizat şi continuă să furnizeze formare pentru ONG-uri, parteneri sociali, personal al autorităţilor locale, în următoarele domenii: antidiscriminare şi egalitate de şanse; media şi drepturile omului (cu accent pe antidiscriminare); managementul diversităţii şi construirea capacităţii ONG-urilor de a combate discriminarea.

CRJ a condamnat în mod consecvent discriminarea, luând poziţii publice împotriva acesteia – cu precădere atunci când a venit din partea unor oficiali ai statului (aleşi sau nu) – şi a acordat suport juridic, sau a iniţiat cazuri în faţa organismului pentru egalitate ori a instanţelor, în acest fel activând legislaţia antidiscriminare.