Proiecte încheiate

2019

Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor

VICATIS: Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor este un proiect transnațional finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Justiție/ Cerere de propuneri de proiecte JUST-JACC-VICT-AG-2016 pentru o mai bună implementare a Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor). Proiectul include și o pagină cu informații pentru victimele infracțiunilor.

Citește mai mult…

2018

eMore – Monitoring and Reporting Online Hate Speech in Europe

Ai fost vreodată victimă sau martor la o infracțiune motivată de ură (hate crime), discurs instigator la ură (hate speech) sau alte forme de discriminare?

Citește mai mult…

2017

Educaţia fără discriminare e şi treaba mea!

Vizitează site-ul proiectului – www.educatiefaradiscriminare.ro

Conținutul manualelor influențează excluziunea și discriminarea în educație. Sunt realități importante despre minoritățile din România și contribuția lor la ceea ce este și înseamnă România pe care ar fi trebuit să le învătăm la școală și pe care nu le-am învățat. Și care nu se învață nici acum. Vrem ca drepturile omului, nediscriminarea, diversitatea, tratamentul egal și incluziunea să devină subiecte frecvente de discuție în relație cu sistemul educațional și vrem să fie incluse în manuale și în discursul părinților, al elevilor, al profesorilor. Ne dorim introducerea principiilor nediscriminării în conținuturi și valori transmise în școli, a practicilor educației incluzive și nediscriminatorii în actul educațional.

Citește  mai mult…

2016

Rețeaua Pro Bono pentru drepturile omului

Centrul de Resurse Juridice este partener în proiectul Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului, proiect coordonat de ACTEDO – Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului, care are ca scop facilitarea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile din România.

Citește mai mult…

2015

Monitorizarea drepturilor omului prin mecanisme internationale

Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a think-tank-urilor/centrelor de cercetare de a monitoriza şi a face advocacy, lucrând în coaliţie, pentru implementarea standardelor de drepturile omului în România prin utilizarea mecanismelor internaţionale de drepturile omului.

Citește mai mult…

2014

NET-KARD: Cooperare şi Relaţionare între Actori Cheie împotriva Discriminării Romilor

2013

CRJ, punct focal naţional pentru România în cadrul reţelei de cercetare FRANET

RED – Combaterea Rasismului, Xenofobiei şi Intoleranţei

2012

Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative

Studiu: „Protecţia datelor cu caracter personal: mecanisme de acces la remedii juridice şi utilizarea lor”

Rețea multiregională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate

ART – Seminarii de creştere a gradului de conştientizare în domeniul nediscriminării şi egalităţii destinate organizaţiilor societăţii civile (2011-2012)

2009

RAXEN – Reţeaua Europeană de Combatere a Rasismului şi Xenofobiei

2008

Managementul diversităţii şi promovarea principiilor nediscriminatorii

2007

Angajat/a european/a = Angajat/a egal/a !

2004

Cunoaşte-ţi drepturile!