Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1. “Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”
Titlul proiectului: „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative”
Beneficiar: Centrul de Resurse Juridice
Număr identificare contract: POSDRU/17/1.1/G/37259

OBIECTIV GENERAL

Îmbunătăţirea mecanismelor de acţiune şi a competenţelor actorilor din învăţământul preuniversitar pentru a contribui la creşterea calităţii climatului educaţional prin transfer de practici inovative în Regiunea Bucureşti-Ilfov.

OBIECTIVE SPECIFICE

  • Îmbunătăţirea nivelului de informare în regiunea Bucureşti-Ilfov, privind practicile europene în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şi a conflictelor din mediul şcolar;
  • Asigurarea cadrului necesar la nivel instituţional şi metodologic (mecanism, proceduri, instrumente) pentru implementarea unui model inovativ de mediere şi practici restaurative, inspirat din sisteme europene de educaţie;
  • Dezvoltarea competenţelor şi creşterea capacităţii actorilor din învăţământul preuniversitar de a promova un climat educaţional armonios şi de a pune în practică noi modele de abordare (prevenire, combatere, soluţionare) a conflictelor şi violenţei din mediul şcolar;
  • Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şcolară prin implementarea unui model integrat de acţiune pentru promovarea unui climat de convieţuire armonioasă în mediul şcolar şi intervenţie adaptată in situaţii de conflicte şi violenţă şcolară.

GRUP ȚINTĂ

Directori şi membri ai consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, consilieri şcolari, elevi din unităţi de învăţământ preuniversitar din Regiunea Bucureşti-Ilfov.

ACTIVITĂȚI ȘI REZULTATE

  • Analiza contextului educaţional la nivel local şi a modelelor europene de acţiune în prevenirea şi combaterea violenţei şcolare, definirea parametrilor pentru aplicarea modelului inovativ în Regiunea Bucureşti-Ilfov;
  • Activităţi de informare/promovare şi constituirea unui fond de resurse metodologice;
  • Constituirea reţelei pilot în regiunea Bucureşti-Ilfov şi implementarea modelului integrat de servicii de consiliere, mediere, practici restaurative (12 cabinete de consiliere şcolară aplică practicile inovative);
  • Activităţi de training şi certificarea competenţelor dobândite prin intermediul programelor de formare furnizate de CRJ;
  • Schimb de bune practici şi transfer de expertiză (ateliere de lucru, sesiuni de follow-up, ghiduri practice);
  • Studiu evaluativ privind implementarea medierii şi practicilor restaurative în mediul şcolar, cu recomandări de acţiune şi formulare de propuneri în sfera politicilor educaţionale.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE

Noiembrie 2010 – Decembrie 2012

PARTENERI

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)

FINANȚATOR

Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

BUGET

1.750.895,00 RON (valoarea eligibilă, fără TVA)

CONTACT

Ema – Elza Şeclăman – Manager Proiect – ema @ crj . ro, tel.: (+4) 0728.033.469

Luca Dragoş Bica – Asistent manager – luca @ crj . ro, tel.: (+4) 0728.112.186

Dorian Ilie – Responsabil comunicare şi relaţii publice

 


ALTELE