Comunicat Lansare Proiect Red – Combaterea Rasismului, Xenofobiei Şi Intoleranţei

Combaterea Rasismului, Xenofobiei Şi Intoleranţei

 

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) implementează în România în perioada februarie 2011- ianuarie 2013 Proiectul RED – combaterea  rasismului, xenofobiei şi intoleranţei, proiect co-finaţat de Comisia Europeană.

Lansarea proiectului a avut loc în data de 19 iulie 2012 înBucureşti.

 

Reţeaua RED este o reţea independentă de cercetare compusă din 18 organizaţii de cercetare şi ale societăţii civile din statele membre ale Uniunii Europene (lista organizaţiilor poate fi accesată la http://www.red-network.eu/?i=red-network.en.red-partners).

Scopul reţelei este acela de raporta şi documenta situaţii şi incidente rasiste, discriminatorii şi de infracţiuni de ură, precum şi iniţiative pozitive şi politici din cele 17 ţări membre UE acoperite momentan în proiect (pentru mai multe detalii a se vedea http://www.red-network.eu/?i=red-network.en.about-us).

Proiectul este coordonat de organizaţia  i-RED – Institute for Rights, Equality and Diversity (Institutul pentru Drepturi, Egalitate şi Diversitate) din Grecia.

RED System

 

Sistemul RED: www.red-network.eu

Diseminarea proiectului şi creşterea gradului de conştientizare privind rasismul, xenofobia şi intoleranţa în UE este realizată prin portalul de web RED, care este un instrument independent, accesibil, vizual construit în baza unei hărţi care oferă o perspectivă de ansamblu a situaţiei cu privire la rasism, xenofobie şi discriminare împotriva migranţilor şi a minorităţilor etnice dar şi cu privire la minorităţi sexuale, religioase, sau persoane cu dizabiltăţi, precum şi iniţiative pozitive şi politici care promovează egalitatea în diferite state membre UE. Portalul are două componente principale: Sistemul de alertă timpurie şi Atlasul rasismului, discriminării şi egalităţii. În afara acestora mai conţine o bibliotecă şi un dicţionar RED, respectiv secţiuni unde sunt publicate ştirile şi evenimentele cele mai importante din domeniu.

În momentul de faţă, portalul este în completare şi reactualizare continuă.

 

RED EWS

Sistemul de alertă timpurie –  http://www.red-network.eu/?i=red-network.en.items

Sistemului de alertă timpuriecu privire la rasism şi intoleranţăcu prinde următoarele:

–  Alerte / situaţii / incidente despre infracţiuni rasiste şi de ură în statele membre UE;

–  Politici / iniţiative pozitive;

–  Studii de caz (combinaţia a mai multor elemente menţionate mai sus pentru o înţelegere mai completă a situaţiilor şi a contextului).

Indicators

Atlasul rasismului, discriminării şi egalităţii

http://www.red-network.eu/?i=red-network.en.indicators

Conţine un setde125 de indicatori despre politici, legislaţie, indicatori factualişi 38de indicatori statistici cheie şi cifredemografice. Aceşti indicatorise extind dincolo dezonele principalede combatere arasismului, infracţiunilor de urăşidiscriminării,lateme deegalitateşi bune practiciînstatele membre din reţeauaRED.

Cuprinde:

–  Informaţii despre rasism, legislaţia cu privire la discriminare şi implementarea politicilor în domenii cheie ale legislaţiei şi vieţii sociale;

–   Statistici despre discriminare, infracţiuni rasiste şi de ură

–   Statistici demografice şi econimice despre minorităţi şi migranţi;

–   Orientări şi dezvoltări în domenii cheie;

 

Bibliotecă RED

http://www.red-network.eu/?i=red-network.en.library

Sistemul RED mai conţine şi o bibliotecă RED, care cuprinde cele mai relevante rapoarte, surse de informaţii şi documente importante în domeniul combaterii rasismului, discriminării şi egalităţii în statele membre.

 

 

 

Dicţionar RED

http://www.red-network.eu/?i=red-network.en.thesaurus#alphabet

Este o colecţie unică şi dicţionar al celor mai frecvente stereotipuri rasiste noi sau vechi, în curs de apariţie sau transformare, stigmatizând şi etichetând grupurile care sunt victime sau cu risc de victimizare in statele membre.

Contact:

·   Delia Niţă, Manager Program Antidiscriminare, e-mail: delia@crj.ro 

·   Agnes Csonta, Asistent Program Antidiscriminare, e-mail: agnes@crj.ro.