CRJ, punct focal naţional pentru România în cadrul reţelei de cercetare FRANET

Din iulie 2011, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a fost selecţionat de către Agenţia UE pentru Drepturi Fundamentale (FRA) ca punct focal naţional pentru România în cadrul reţelei de cercetare FRANET, până în 2014.

În esenţă, FRANET reprezintă reţeaua de cercetare multidisciplinară a FRA şi este formată din puncte focale naţionale în fiecare stat membru UE.

Scopul acestei reţele este de a furniza FRA date socio-legale obiective, de încredere şi comparabile cu privire la teme legate de drepturile fundamentale, pentru a facilita analizele FRA la nivel european.

Astfel, la solicitarea FRA şi în conformitate cu instrucţiunile (guidelines) acesteia, CRJ colectează date şi redactează rapoarte cu privire la drepturile fundamentale în România, pe care le transmite ulterior FRA.

Exemple de tematici acoperite includ: rasism si discriminare, azil, drepturile copilului, drepturile persoanelor cu dizabilităţi, servicii de sprijin pentru victime, protectia datelor cu caracter personal.

Buget total pentru 2011 – 2013: 229.900 Euro (2011: 22.650 Euro, 2012: 113.550 Euro şi 2013: 93.700 Euro)