Educația fără discriminare e și treaba mea!

swissro-horizontal-cmyk

SCOP ŞI OBIECTIVE

Proiectul își propune să contribuie la creşterea vizibilităţii şi relevanţei dezbaterii publice în jurul manierei în care copiii sunt educaţi în şcoală din perspectivă nediscriminatorie şi pentru creşterea incluziunii educaţionale a celor vulnerabili.

Vizitează site-ul proiectuluiwww.educatiefaradiscriminare.ro

Încurajând participarea tuturor actorilor relevanţi, inclusiv a reprezentanţilor celor vulnerabili sau a celor din domeniul social de care depinde şi incluziunea educaţională a copiilor vulnerabili, vor fi cartografiate sursele excluziunii şi propuse soluţii concrete. Folosind o campanie media, proiectul ţinteşte şi spre o conştientizare a publicului larg că educaţia incluzivă şi nediscriminatorie este un subiect ce ar trebui să-i intereseze pe toţi. Totodată, va promova ideea participării integrate a autorităţilor cu mandat în domeniul incluziunii pentru a răspunde surselor multisectoriale ale excluziunii educaţionale, promovând necesitatea unei mai mari implicări comunitare în jurul şcolii.

RESULTATE AŞTEPTATE

  • Un website interactiv al proiectului, pe tema educaţiei nediscriminatorii şi incluzive promovat şi prin media sociale, care va include: articole şi opinii, legislaţie, politici, exemple de bune practici din România şi alte ţări
  • O campanie media privind nevoia de promovare a conţinuturilor şi practicilor nediscriminatorii în şi prin şcoală
  • 3 dezbateri regionale la Cluj-Napoca, Craiova şi Iaşi
  • Policy papers
  • O conferinţă naţională la Bucureşti

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

1 ianuarie 2016 – 31 martie 2017

Planul de activități

FINANŢARE

Proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă.

Pentru mai multe informatii, accesaţi:

www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch/romania

Aceasta pagină de web nu reflectă în mod mod necesar poziţia oficială a Elveţiei. Întreaga răspundere privind conţinutul său revine iniţiatorilor proiectului.

BUGET

81.100,00 CHF (valoare totală eligibilă) din care 72.990,00 CHF co-finanţarea din partea Elveţiei şi 8.110,00 CHF contribuţia Centrului de Resurse Juridice.

PERSOANA DE CONTACT

Valentina Nicolae, Manager de proiect, valentina@crj.ro si Cezara David, cezara.david@crj.ro.

 

Anunt selectie experti
Analiza manualelor de Istorie 
Solicitare dezbatere publica programe scolare

Comunicat de încheiere proiect

Harta mentală a excluziunii educaționale a copiilor vulnerabili la discriminare, a surselor acestei excluziuni și a nevoii de schimbare de paradigmă