Rețea multiregională de servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea socială a persoanelor discriminate

Scop: Îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii a femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, prin creșterea conștientizării principiului egalității de șanse și de gen și aplicarea acestuia la nivelul personalului din administrația publică locală, partenerilor sociali, organizațiilor neguvernemantale, experților și reprezentanților mass-media din 6 județe in 5 regiuni de dezvoltare: Regiunea Centru (Alba, Sibiu), N-V (Bistrița Maramureș), S-V (Dolj), Sud Muntenia (Argeș) și București Ilfov (București).

 Grup țintă – sindicate, patronate, manageri și personal al autorităților publice locale, ONG-uri, experți, jurnaliști, salariați victime ale discriminării.

 Activități:

 – analiza cadrului legal și instituțional în domeniul egalității de șanse și de gen din România, a nevoilor de instruire profesională a personalului din autoritățile publice locale, sindicatelor, patronatelor și ONG-urilor din 6 județe în paralel cu analiza funcționării serviciilor de mediere antidiscriminare din Italia.

– aplicarea a 600 de chestionare persoanelor reprezentând grupul țintă din cele 6 județe pentru a identifica nivelul de cunoaștere a problematicii egalității de șanse și de gen.

– încheierea de parteneriate cu autoritățile locale, parteneri sociali și ONG-uri locale (Primării, Prefectura, DGASPC, AJOFM, DMPS, ASP, Birourile regionale ANR, ARD etc).

– derularea de campanii de informare și conștientizare privind egalitatea de șanse și gen în cele 6 județe.

– dezvoltarea și implementarea programelor specifice de formare pentru persoanele aparținând grupului țintă din cele 6 județe, în domeniul egalității de șanse și de gen – 1000 de persoane vor beneficia de aceste cursuri.

– deschiderea unui birou central de informare în locația solicitantului.

– deschiderea a 6 centre locale antidiscriminare în 5 regiuni de dezvoltare.

– monitorizare și evaluare.

– conferința națională și conferința de presă.

 Parteneri: Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Fundația Giacomo Brodolini.

 Perioada de desfășurare a proiectului: septembrie 2009 – mai 2012.

 Finanțator: Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

 Buget – FSE: 4.087.356,00 RON (fara TVA), echivalentul a 98% din valoarea totală eligibilă

 Site-ul proiectului: www.nondiscriminare.ro

 Din partea CRJ:

 Georgiana Pascu – Manager de proiect

Delia Niță – Responsabil tehnic