ART – Seminarii de creştere a gradului de conştientizare în domeniul nediscriminării şi egalităţii destinate organizaţiilor societăţii civile (2011-2012)

Scopul proiectului ART a fost: realizarea de materiale de formare specifice, precum şi activităţi pentru ONG-uri în scopul de a le ajuta să-şi consolideze capacitatea de gestionare a problemelor legate de nediscriminare şi egalitate. Proiectul a fost gestionat de Human European Consultancy şi Migration Policy Group, implementat în 32 de ţări europene, şi finanţat prin Programul Uniunii Europene pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Solidaritate Socială – PROGRESS. Centrul de Resurse Juridice a implementat proiectul în România.

Proiectul a inclus două sesiuni de formare în domeniul non-discriminării şi egalităţii de şanse pentru organizaţii ale societăţii civile. Cele două sesiuni au durat câte o zi şi jumătate fiecare (noiembrie 2011 şi februarie 2012) şi au acoperit noţiuni de legislaţie şi jurispriudenţă antidiscriminare, de colectare de informaţii şi planificarea de acţiuni, monitorizare, lucrul cu media, crearea de parteneriate – activităţi abordate în sine şi în contextul mai larg al procesului de advocacy. Au participat 56 de persoane care activează în domeniul drepturilor omului, anti-discriminării în mod particular, în organizaţii non-guvernamentale din Bucureşti şi din ţară. Trei persoane (doi participanţi şi un formator) au participat în Bruxelles la un seminar internaţional de încheiere, evaluare şi schimb de bune practici la finalul proiectului (mai 2012).

Participanţii la semniariile naţionale au beneficiat de pe urma unui manual internaţional, creat în cadrul proiectului, pentru ONG-uri care lucrează în domeniul non-discriminării şi al drepturilor omului în general, suplimentat de un material naţional, creat de CRJ, care a pus în contextul românesc subiectele abordate de manualul general, şi-anume:  cadrul legal şi instituţional, strângerea de informaţii şi planificarea acţiunii, monitorizare, advocacy, testare situaţională.

Manual de formare cu privire la discriminare