Manual de formare cu privire la discriminare

Manualul este destinat utilizării de către formatori naţionali care desfăşoară seminarii naţionale de formare şi ajutării ONG-urilor în munca lor de promovare a egalităţii şi nediscriminării. Participanţii la aceste seminarii naţionale provin dintr-o mare varietate de organizaţii neguvernamentale şi asociaţii reprezentând toate tipurile de discriminare: origine rasială şi etnică (incluzând romii), religie sau credinţă, vârstă, dizabilitate sau orientare sexuală. Deşi problematica genului nu este acoperită în mod anume de acest proiect de formare, aspectele legate de gen vor fi integrate în toate activităţile.
Manualul se bazează pe experienţa şi materialul dezvoltat în proiecte anterioare finanţate de UE precum Mapping capacity of civil society dealing with antidiscrimination (VT/2004/45) şi Anti-discrimination and diversity training (VT/2006/009). Aceste proiecte au inclus cartografierea situaţiei organizaţiilor societăţii civile, precum şi elaborarea şi punerea în aplicare a unei serii de programe de formare pentru a spori cunoştinţele, înţelegerea şi capacităţile organizaţiilor societăţii civile.
Manualul este realizat în cadrul proiectului “Creșterea gradului de conștientizare în domeniul nediscriminării și egalității destinate organizațiilor societății civile” (VT/2010/007) care are ca scop realizarea de materiale de formare specifice, precum și activități pentru ONG-uri în scopul de a le ajuta să-şi consolideze capacitatea de gestionare a problemelor legate de nediscrimine și egalitate.
Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți impactul și eficiența organizațiilor societății civile cu privire la punerea în aplicare a legislației şi a politicii privind egalitatea și nediscriminarea prin realizarea unei serii de seminarii naționale de creștere a gradului de conștientizare în 32 țări europene.
Partea generală a acestui manual se bazează pe două inițiative anterioare, efectuate de MPG și HEC, și anume “Capacitatea de cartografiere a societății civile care se ocupă cu anti-discriminare (2004)” și “Formare în domeniul anti-discriminării și diversităţii (2006)”. Toate modulele de formare au fost concepute în cadrul acestui proiect, după ce o evaluare a necesităților a fost efectuată în luna februarie 2011 în
toate țările-țintă.

Consultați AICI Manual de formare cu privire la discriminare