Angajat/ă european/ă = Angajat/ă egal/ă !

​Pentru a promova principiului nediscriminării şi egalităţii de şanse, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a derulat proiectul “Angajat/ă european/ă = Angajat/ă egal/ă!“. Acest proiect a vizat în principal egalitatea de şanse la locul de muncă şi s-a adresat angajatorilor – firme private şi instituţii publice – cât şi angajaţilor, în special acelora cu atribuţii în adoptarea şi aplicarea măsurilor nediscriminatorii.

Rezultate obţinute:

– Au fost distribuite 15.000 de broşuri privind combaterea discriminării şi 500 de Ghiduri ale angajatorului cu informaţii esenţiale în domeniul nediscriminării şi egalităţii de şanse în raporturile de muncă: ce înseamnă discriminarea şi care sunt formele ei de manifestare la locul de muncă, cum se pot preveni, apăra şi rezolva cazurile de discriminare la locul de muncă, cazuistica şi rolul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse, situaţia în rândul angajatorilor din Uniunea Europeană, modele de buna practică din statele membre ale Uniunii Europene.

– Au fost realizate o secţiune specială privind anti-discriminarea în cadrul site-ului www.antidiscriminare.ro şi o cercetare sociologică calitativă concretizată sub forma unui raport cu privire la perceperea discriminării în raporturile de muncă şi rolul reprezentanţilor angajaţilor şi ai angajatorilor în implementarea măsurilor non-discriminatorii şi pro-egalitate de şanse.

– Au avut loc 8 întâlniri regionale cu reprezentanţi ai firmelor private şi instituţiilor publice, în care s-a dezbătut principiul egalităţii de şanse la locul de muncă şi modele de bună practică din alte state europene.

– A fost organizat un training-pilot pe problematica implementării de către angajatori şi sindicate a acquis-ului comunitar în materie de nediscriminare şi egalitate de şanse în raporturile de muncă.

– Pe durata proiectului a funcţionat un serviciu de consultanţă şi asistenţă de specialitate pe problematica implementării de către angajatori şi sindicate a acquis-ului comunitar în materie de nediscriminare şi egalitate de şanse în raporturile de muncă.

Perioada de derulare a proiectului: 2006 – 2007

Partener: Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Phare 2004, Societate Civilă

Buget: 61.080 Euro

Broşură privind combaterea discriminării

Combaterea discriminării la locul de muncă – Ghid de bune practici pentru companii