VICATIS

Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor

VICATIS: Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor este un proiect transnațional finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Justiție/ Cerere de propuneri de proiecte JUST-JACC-VICT-AG-2016 pentru o mai bună implementare a Directivei UE nr.29/ 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protecția victimelor criminalității (Directiva Victimelor).

Proiectul este coordonat de Centrul Juridic Croat și implementat în parteneriat cu următoarele organizații și instituții: Centrul Juridic Croat, Ministerul Justiției din Republica Croația și Biroul Guvernamental pentru Drepturile Omului și Drepturile Minorităților Naționale (HR), Asociația Patent (HU), Centrul de Resurse Juridice (RO) și Asociația pentru Comunicare Non-violentă și Institutul pentru Pace (SI).

Mai multe rapoarte la nivel european (ex. elaborate de EIGE, FRA, și CECL și IALS) despre Directiva nr.29/ 2012 indică importanța datelor complete și colectate în timp util, individualizate astfel încât să răspundă nevoilor victimelor. Toate aceste rapoarte, precum și recent încheiatul proiect TEVNAS din Croația, identifică dreptul la informare drept vital, nu doar ca drept de sine stătător, dar și pentru o participare informată a victimelor la procedurile legale și acces total al acestora la serviciile disponibile.

Majoritatea studiilor folosește analize legislative și instituționale cu privire la drepturile victimelor și dezvăluie foarte puțin despre perspectiva victimei. Partenerii proiectului din Ungaria, România și Slovenia au fost implicați în proiectul de cercetare al Agenției pentru Drepturi Fundamentale (FRA) ”Justiția în interesul copilului”, care a arătat că perspectivele profesioniștilor și ale copiilor asupra aspectelor procedurilor penale pot varia, iar lipsa de informare, din perspectiva copilului victimă, este cea mai problematică. Aceste cercetări au condus la accentul proiectului pe o abordare din perspectiva victimei, la o evaluare a impactului reglementărilor UE din această perspectivă și la oferirea de informații victimelor, drept componentă cheie a sprijinului acordat victimelor.

Proiectul are trei obiective generale:

  1. Să crească nivelul de întelegere privind impactul actualelor reglementări, proceduri și cadru instituțional pentru victimele criminalității, printr-o cercetare din perspectiva victimei. Această întelegere va fi baza dezvoltării de instrumente și de advocacy.
  2. Să contribuie la îmbunătățirea reglementărilor, procedurilor și cadrului instituțional relevante pentru o aplicare eficientă și coerentă a Directivei Victimelor. Se va milita pentru îmbunătățirea politicilor publice pentru victime, la nivel național și la nivel UE.
  3. Să dezvolte instrumente care susțin realizarea dreptului victimelor la informare și accesarea serviciilor de sprijin. Se vor realiza și promova instrumente pentru mai multe grupuri țintă cheie.

Rezultatele proiectului doresc să aducă beneficii directe victimelor criminalității în fiecare dintre țările participante, să contribuie la îmbunătățirea politicilor publice, cadrelor instituționale și de implementare adresate victimelor criminalității la nivel național și la un nivel mai mare de informare asupra politicilor, reglementărilor și luarea deciziilor cu privire la protecția victimelor criminalității la nivel UE.

Proiectul are o durată de 18 luni, cu începere de la 1 octombrie 2017.

Materiale/instrumente realizate în cadrul proiectului:

Raport național privind dreptul la informare și la servicii de sprijin – situația victimelor violenței domestice

Modul de formare – asistența victimelor infracțiunilor: prezentare și instrucțiuni pentru formatori

Îmbunătățirea serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor – Raport comparativ Croația, România, Slovenia și Ungaria

O pagină cu informații pentru victimele infracțiunilor.

Conferința internațională “Îmbunătățirea accesului la informare și a serviciilor de sprijin din perspectiva victimelor infracțiunilor– 7 martie 2019.

Proiect finanțat de Programul Justiție (2014-2020) al Uniunii Europene