Exista sprijin financiar pentru mine, ca victimă a unei infracțiuni?

Ai dreptul să primești o compensaţie financiară din partea statului, dacă ai fost victima următoarelor infracțiuni: tentativă la omor şi omor calificat, vătămare corporală, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea ta corporală, viol, act sexual cu un minor, agresiune sexuală, trafic de persoane, trafic de minori, terorism, orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violență.

Beneficiezi de acest drept și dacă ești o rudă a victimei decedate, mai exact dacă ești soţul, copilul sau o persoană care s-a aflat în întreţinerea acesteia și doar dacă aceasta a decedat ca urmare a infracţiunilor de mai sus.

Acest drept ți se acordă chiar dacă infracţiunea nu a fost săvârşită în România, dacă ești cetăţean român.

Compensaţia financiară ți se refuză dacă:

 • se va stabili că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală, ori că fapta a fost săvârşită în stare de legitimă apărare;
 • ești o persoană care a fost condamnată pentru participarea la un grup infracţional organizat, tentativă la omor şi omor calificat, vătămare corporală, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea ta corporală, viol, act sexual cu un minor, agresiune sexuală, trafic de persoane, trafic de minori, terorism, orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violență;
 • judecătorul consideră că făptuitorul doar a depăşit limitele legitimei apărări împotriva atacului tău sau l-ai provocat.

Atenție, în aceste situații, dacă ți s-a acordat deja o compensaţie financiară sau un avans din aceasta, trebuie să restitui sumele.

Compensaţia financiară ți se acordă numai dacă depui plângere penală în 60 de zile de la:

 • data săvârşirii infracţiunii;
 • data la care ai aflat despre săvârşirea infracţiunii, dacă ești soţul, copilul, sau o persoană care s-a aflat în întreţinerea victimei decedate, doar dacă acesta a fost victima infracţiunii de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav şi a infracţiunilor intenţionate care au avut ca urmare moartea sa;
 • data la care a încetat starea de imposibilitate, dacă nu ai putut să formulezi plângere penală.

Dacă făptuitorul este identificat, compensația financiară ți se acordă doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: ai formulat cererea în termen de un an, care se calculează diferit, conform dispozițiilor art. 24 din Legea 211/2004, dacă ai cerut despăgubirile inclusiv în cursul procesului penal și dacă făptuitorul este insolvabil sau dispărut și nu ai obţinut deja toată despăgubirea de la o societate de asigurare. Dacă ți-a fost imposibil să formulezi cererea în acest termen, termenul se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Dacă făptuitorul este necunoscut, poți formula cererea de compensaţie financiară în termen de 3 ani de la data săvârşirii infracţiunii, dacă nu ai obţinut deja toată despăgubirea de la o societate de asigurare.

Dacă victima e minoră şi reprezentantul său legal (cum ar fi părintele) nu a formulat cererea de compensaţie financiară în termen, acesta se va calcula de la împlinirea vârstei de 18 ani.

Ți se acordă compensații doar pentru cheltuieli de spitalizare şi medicale, prejudiciile rezultate din distrugerea, degradarea sau deposedarea de bunurile tale, câştigurile pe care nu le mai poți realiza ca urmare a săvârşirii infracţiunii (doar în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară).

Dacă ești una dintre rudele victimelor din categoriile mai sus indicate, ți se acordă compensații doar pentru cheltuielile de înmormântare și întreţinerea de care ești lipsită din cauza săvârşirii infracţiunii.

Atenție, dacă făptuitorul sau societatea de asigurare ți-au plătit deja despăgubiri, aceste sume vor fi scăzute din valoarea compensaţiei financiare pe care statul ți-o acordă.

Cererea se depune la Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare din cadrul tribunalului de la domiciliul tău, este gratuită și trebuie să cuprindă:

 • numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul sau reşedinţa ta;
 • data, locul şi descrierea infracţiunii;
 • prejudiciile suferite din categoriile mai sus indicate;
 • poliția, parchetul sau instanţa de judecată şi data la care ai înregistrat plângerea penală;
 • dacă este cazul, numărul şi data hotărârii judecătoreşti sau a actului poliției sau parchetului;
 • calitatea de soţ, copil sau persoană aflată în întreţinerea persoanei decedate, dacă este cazul;
 • antecedentele tale penale;
 • sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor de societate de asigurare, dacă există;
 • valoarea compensaţiei financiare pe care o ceri.

La cerere anexezi, în copie, documentele care dovedesc cuprinsul ei. Dacă ți se respinge cererea, o poți contesta în 15 zile de când ți se comunică.

Poți cere Comisiei pentru acordarea de compensaţii financiare victimelor infracţiunilor din cadrul tribunalului de la domiciliul tău un avans din compensaţia financiară, însă acest avans nu poate fi mai mare de 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

Important, avansul ți se acordă doar dacă te afli într-o situaţie financiară precară.

Avansul îl poți cere prin cererea inițială de compensaţie financiară. De asemenea, avansul îl poți cere și printr-o cerere separată, oricând după sesizarea parchetului, poliției sau a instanţei de judecată, cu respectarea termenului de 60 de zile, şi cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensaţie.

Cererea pentru avans este gratuită și trebuie să aibă același conținut precum cererea principală dar, în plus, trebuie să conțină informații despre stadiul procedurii.

Cererea privind acordarea unui avans se soluţionează în termen de 30 de zile.

Dacă cererea principală se respinge, vei fi obligată la restituirea avansului, cu excepţia cazului în care cererea a fost respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut. Soluția de respingere o poți contesta la curtea de apel, în 15 zile de la comunicare.

De asemenea, vei fi obligată la restituirea avansului dacă nu ai depus cererea pentru compensaţie financiară în termenele prevăzute de Legea 211/2004.