Ordinul de protecție

Ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţişti dacă aceştia constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea ta să fie pusă în pericol prin violență domestică și cuprinde anumite măsuri care să te protejeze. Ca exemplu, acest ordin se emite atunci când polițiștii vor constata că te afli cel puțin în două din situațiile următoare: agresorul încearcă să te ucidă, în urma incidentului ai suferit leziuni, agresorul a folosit arme sau obiecte care să te rănească, agresorul a vandalizat sau a distrus bunuri, îți este teamă de viitoare agresiuni sau violenţe asupra ta.

Atenţie, agenţii de poliţie pot pătrunde în locuinţă (chiar şi fără acordul proprietarului) pentru a verifica existenţa agresiunilor între membrii aceleiaşi familii numai dacă apelul către poliţie a cuprins, în mod expres, solicitarea intervenţiei pentru acte de violenţă domestică și dacă s-a indicat clar că actele de violență domestică au avut loc în acea locuință.

Prin ordinul de protecţie provizoriu se pot dispune, pentru o perioadă de 5 zile (120 ore), una sau mai multe măsuri de protecţie cum ar fi:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa comună, chiar dacă acesta este proprietarul locuinței;
 • reintegrarea ta şi, după caz, a copiilor tăi în locuinţa comună;
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de tine și faţă de membrii familiei tale, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea ta de învăţământ;
 • obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
 • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute.

Încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse constituie infracţiune și se sancționează potrivit legii. Menționăm faptul că, după cunoștința noastră, șansele de luare a măsurii legată de sistemul electronic de supraveghere sunt mici, aceste sisteme nefiind în general disponibile.

Atenție, ordinul de protecţie provizoriu poate fi contestat de agresor la judecătorie, în termen de 48 de ore de când i se comunică. La contestaţie vei fi citată, dar nu este obligatoriu să te prezinți. Contestaţia se soluţionează de urgenţă și hotărârea prin care se soluţionează contestaţia este definitivă.

Atunci când polițiștii consideră că nu ar fi îndeplinite condiţiile de gravitate pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, te vor îndruma să formulezi o cerere pentru emiterea unui ordin de protecţie obișnuit potrivit Legii 217/2003 şi vor trebui să-ți pună la dispoziţie formularul de cerere care se regăsește în anexa legii.

Solicitarea ordinului de protecție obișnuit este gratuită și îl poți cere judecătoriei de la domiciliul sau reședința ta atunci când viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea îți este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei, pentru a se lua una ori mai multe dintre aceste măsuri:

 • evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, chiar dacă acesta este proprietarul;
 • reintegrarea ta şi, după caz, a copiilor tăi, în locuinţa familiei;
 • limitarea folosinţei de către agresor a locuinţei comune, atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu tine;
 • cazarea/plasarea ta şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă dintre cele prevăzute la art. 17 din Legea 217/2003;
 • obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime faţă de tine, faţă de copii sau faţă de alte rude ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea ta de învăţământ;
 • interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone pe care le frecventezi ori le vizitezi periodic;
 • obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
 • interzicerea agresorului a oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu tine;
 • obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
 • încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

Prin aceeaşi hotărâre, judecătorul poate obliga agresorul la suportarea chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde tu, copiii minori sau alţi membri de familie locuiți ori urmează să locuiți din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

Pe lângă oricare dintre măsurile luate, judecătorul poate dispune şi ca agresorul să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie şi poate recomanda sau cere internarea lui, în condiţiile Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată. În cazul în care agresorul este consumator de substanţe psihoactive, judecătorul poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea lui într-un program de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri, conform art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin aceeaşi hotărâre, judecătorul poate lua o măsură de control pentru respectarea ordinului de protecţie, precum:

 • obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp, la secţia de poliţie;
 • obligarea agresorului de a da informaţii organului de poliţie cu privire la noua locuinţă, în cazul în care prin ordin el a fost evacut din locuinţa familiei;
 • verificări periodice şi/sau spontane privind locul în care se află agresorul.

Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte de judecător, fără a putea depăşi 6 luni de la data emiterii ordinului.

Cererea privind emiterea ordinului de protecţie se întocmeşte potrivit formularului de cerere prevăzut în anexa din Legea 217/2003 și este gratuită.

Cererea se judecă de urgenţă şi soluţionarea nu poate depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea ei.

La cerere, ți se poate acorda asistenţă sau reprezentare gratuită prin avocat. În caz de mare urgenţă, judecătorul poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, fără să te mai citeze.

Împotriva hotărârii care cuprinde ordinul se poate face apel, în termen de 3 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor.

Respectarea ordinului de protecţie este obligatorie şi pentru tine. Pentru a se asigura că ordinul de protecţie este respectat, poliția are dreptul să intre în locuința ta și chiar să te viziteze neanunțat. În plus, atât în ceea ce te privește pe tine, cât și pe agresor, poliția are dreptul să vă apeleze telefonic și să ceară informații despre voi vecinilor, colegilor de muncă, celor de la unitatea de învăţământ frecventată sau chiar altor persoane. Dacă constată că ordinul de protecţie nu se respectă, poliția anunță parchetul. Încălcarea ordinului de protecție de către agresor constituie infracțiune şi se pedepseşte cu închisoare. Dacă tu încalci măsurile dispuse prin ordinul de protecţie, poţi fi obligată să suporţi cheltuielile aferente emiterii și implementării acestui ordin.

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, poți cere un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, fără aceste măsuri de protecţie, îți este pusă în pericol viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea și dacă există o stare de temere. Pentru emiterea unui nou ordin de protecţie împotriva agresorului ai nevoie de noi dovezi care să demonstreze starea ta de temere şi situaţia de pericol în care continui să fii.

Agresorul poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse în anumite condiții.

În plus, în cazuri urgente de violență domestică, pe lângă faptul de a suna la poliție,  poți să telefonezi și la Serviciul Public de Asistență Socială (SPAS) care poate:

 • să te transporte la unitatea sanitară cea mai apropiată, pentru îngrijiri medicale;
 • să anunțe poliția, inclusiv ca să îți emită un ordin de protecţie provizoriu;
 • să te îndrume pentru ca tu să primești servicii de găzduire, prin Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC) sau, după caz, prin SPAS.

În situația în care emite un ordin de protecție provizoriu pentru a te proteja, poliția contactează aceste servicii, dacă constată că ai nevoie.