Drepturile victimelor

Legislație și concepte

Victima este persoana care a suferit o vătămare fizică, materială sau morală printr-o faptă interzisă de legea penală.
Plângerea penală este înştiinţarea/anunţarea poliției sau parchetului despre faptul că ești victima unei infracțiuni.

Principalele legi din România care ți se aplică și unde poți găsi mai multe informații despre
drepturile tale sunt:

 • Codul de Procedură Penală din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010) și Codul Penal
  (Legea 286/2009);
 • Legea nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei
  victimelor infracţiunilor;
 • Legea nr. 217 din 22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice,
  republicată;
 • Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
  persoane;
 • Hotărârea nr. 299 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
  dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane.