Ești cetățean străin în România?

Ai dreptul la asistență juridică gratuită prin avocat din partea statului în condițiile detaliate la secțiunea Drepturile victimei – Dreptul la asistență juridică prin avocat, chiar dacă infracţiunea nu a fost săvârşită în România, dacă ești cetăţean străin care locuieşte legal în România şi procesul penal are loc în România.

Ai dreptul la consiliere psihologică gratuită din partea statului în condițiile detaliate la secțiunea Servicii – Consiliere psihologică gratuită, chiar dacă infracțiunea s-a săvârșit în străinătate, cu condiția să locuiești legal în România.

Ai dreptul la compensaţie financiară (despăgubiri) din partea statului în condițiile detaliate la secțiunea Drepturile victimelor – Dreptul la compensație financiară (despăgubiri), doar dacă infracţiunea a fost săvârşită pe teritoriul României şi, în plus, ești cetăţean străin ori apatrid care locuieşte legal în România, sau ești cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracţiunii, sau ești cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracţiunii. Dacă nu te încadrezi în aceste categorii de persoane, compensaţia financiară ți se acordă în baza convenţiilor internaţionale la care România este parte.

Ai dreptul să primești informații de la poliție sau parchet, mai exact informațiile descrise la secțiunea Drepturile victimelor – Dreptul de a primi informații, înainte să înregistrezi o plângere penală. Informațiile ți se comunică într-o limbă pe care o înţelegi și ți se va înmâna sub semnătură un formular care le va cuprinde.

Ai dreptul să depui plângere penală în România. Dacă nu vorbești sau nu înţelegi limba română, poți depune plângerea în limba pe care o înţelegi și poți cere ca, atunci când vei fi citat/ă, să primești şi o traducere a citaţiei. Atunci când te audiază poliția sau parchetul, ai dreptul să primești gratuit un interpret, dacă îți este dificilă comunicarea în limba română și să primești traducerea soluției într-o limbă pe care o înţelegi. Dacă procesul penal se va desfășura în România, atunci beneficiezi de toate drepturile pe care le are un cetățean român în fața poliției, a parchetului și a judecătorului, descrise la secțiunea: Drepturile victimelor – Cum să depui plângere și la ce să te aștepți .

Dacă ești victima traficului de persoane și cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, beneficiezi de toate drepturile și facilităție recunoscute cetățeanului român,  descrise la secțiunea Drepturile victimelor cu nevoi specifice de protecție și România îți facilitează întoarcerea în ţara de origine fără întârziere şi îți asigură transportul în deplină securitate până la frontiera statului român.

Dacă ești victima traficului de persoane, dar nu și cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, ai aceste drepturi:

România îți facilitează întoarcerea în ţara de origine fără întârziere şi îți asigură transportul în deplină securitate până la frontiera statului român.

Poți fi cazat/ă într-un centru special amenajat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările ulterioare. Aici ai dreptul la consiliere psihologică şi la asistenţă medicală şi socială, într-o limbă pe care o înţelegi.

Dacă ești și solicitant/ă al/a unei forme de protecţie în România, poți fi cazat/ă în centrele special amenajate potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă nu ai niciun document de identitate sau acesta a fost pierdut, furat ori distrus, Ministerul Administraţiei şi Internelor poate cere ambasadelor acreditate în România să elibereze un nou paşaport sau titlu de călătorie, cu excepţia cazului în care ai cerut și dreptul de azil ori beneficiezi de protecţie în România în sensul legii.

Dacă ai motive serioase să te consideri victima traficului de persoane, dar nu ești încă parte vătămată într-un dosar penal și nu te-ai decis că vrei să depui o plângere penală, ai dreptul ca timp de 90 de zile să reflectezi la cele întâmplate și să te decizi dacă dorești sau nu să depui o plângere și să participi în dosarul penal. Această perioadă se numește perioadă de recuperare și reflecție și ți se acordă ca să te refaci după infracțiune, ca să eviți influența traficanților și să iei o decizie în cunoștință de cauză privind cooperarea ta cu autoritățile competente. În acest timp, ți se acordă de către Oficiul Român pentru Imigrări, tolerarea rămânerii în România. În perioada de recuperare şi reflecţie, ai dreptul de a fi cazat în centrele special amenajate. În timpul sau la expirarea perioadei de reflecţie, ți se poate acorda, la cerere, un permis de şedere temporară, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada de reflecţie încetează în oricare dintre următoarele cazuri:

  • dacă restabilești, din proprie iniţiativă, contactul cu infractorii;
  • există un pericol pentru ordinea publică şi securitatea naţională;
  • ai invocat în mod nejustificat statutul de victimă.

Ai dreptul să primești, într-o limbă pe care o înţelegi, informaţii cu privire la procedurile legale din România.