Cum să depui plângere și la ce să te aștepți

Unde se depune?

Plângerea penală se depune la secţia de poliție sau la parchetul (de pe lângă judecătorie, tribunal sau curte de apel, de la caz la caz, în funcție de infracțiuni, conform regulilor din Codul de procedură penală) de la locul săvârşirii infracţiunii, de la locul în care a fost prins suspectul, de la locuinţa suspectului sau de la locuința ta. Dacă adresezi plângerea ta unui organ judiciar greșit, ea se va trimite organului competent de către poliția sau parchetul care a înregistrat-o.

Ce trebuie să conțină?

Plângerea se formulează în scris, iar în aceasta trebuie să menţionezi: numele, prenumele, codul numeric personal, descrierea faptei, indicarea făptuitorului și a datelor sale (dacă le cunoști) şi dovezile pe care le ai.
Plângerea o poate face și o altă persoană în numele tău, cu condiția de a anexa o împuternicire notarială.
Dacă nu ai posibilitatea să redactezi în scris plângerea, poți să o formulezi oral în fața poliției sau a parchetului, iar ea se va consemna într-un proces-verbal.

Plângerea se poate face şi de către unul dintre soţi pentru celălalt soţ sau de către copilul major pentru părinţi (nefiind necesară o împuternicire, doar actul de stare civilă care arată relația de familie menționată) și, ulterior, cei pentru care se face plângerea sunt chemați de autorități și întrebați dacă sunt de acord cu ea.

Dacă nu vorbești sau nu înţelegi limba română, poți depune plângerea în limba pe care o înţelegi și poți cere ca, atunci când vei fi citat/ă, să primești şi o traducere a citaţiei.

Când se depune?

Atenție, există anumite infracțiuni pentru care plângerea trebuie depusă obligatoriu în termen de 3 luni din ziua în care ai aflat despre săvârşirea faptei și se numește plângere prealabilă. Dacă nu respecți acest termen, ancheta penală nu se poate desfășura, deci făptuitorul nu poate fi tras la răspundere penală. Printre aceste infracțiuni se regăsesc: lovirea sau alte violențe, vătămarea corporală din culpă, amenințarea, hărțuirea, inclusiv cea sexuală, violul în anumite variante, agresiunea sexuală, abandonul de familie, abuzul de încredere, nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului. Îți poţi da seama că e nevoie să înregistrezi această plângere prealabilă în termenul de 3 luni din textul de lege aferent infracțiunii (care poate fi Codul Penal sau alte legi speciale) deoarece apare menționat, în mod expres, faptul că respectiva infracțiune necesită depunerea unei plângeri prealabile. Totodată, trebuie să știi că ai posibilitatea să-ți retragi plângerea prealabilă până la pronunțarea unei hotărâri definitive, caz în care dosarul penal se va închide. Organele de poliție te vor întreba la audiere dacă îți menții plângerea penală, așa că este important să știi că, în cazul în care o retragi, ancheta nu se mai continuă. Plângerea prealabilă trebuie să aibă același conținut ca plângerea penală (vezi mai sus).

Este obligatoriu să ţi se ofere şi să ţi se comunice un număr de înregistrare pentru plângerea depusă.

Ce se întâmplă după?

După înregistrarea plângerii, autoritățile te vor contacta (telefonic sau prin trimiterea unei citații la adresa de domiciliu sau la o altă adresă pe care o indici în mod clar, sau prin e-mail, dacă le-ai cerut în scris acest lucru), ca să te prezinți la audiere. Dacă te reprezintă un avocat/o avocată, acesta/aceasta poate cere în scris ca citația și toate actele să-i fie comunicate direct lui/ei.

Ce drepturi am?

Înainte de începerea audierii, vei fi informat/ă că ai dreptul:

 • să propui probe, să formulezi cereri, să te aperi în scris și oral și să contești soluția dată plângerii penale, în cazul în care ești nemulțumit/ă de ea;
 • să primești în scris informații despre stadiul dosarului, la adresa aleasă de tine, inclusiv prin email;
 • să studiezi actele din dosar, dacă procurorul îți aprobă acest lucru;
 • să fii prezent/ă când are loc audierea inculpatului, martorilor şi a experţilor și să le adresezi întrebări, fiind necesar să înregistrezi înainte o cerere în acest sens;
 • să primești gratuit un interpret, dacă îți este dificilă comunicarea în limba română. Dacă ești o persoană cu dificultăți de auz, de vorbire sau ambele, audierea se face cu participarea unei persoane care are capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie, comunicarea se poate face şi în scris;
 • să primești traducerea soluției într-o limbă pe care o înţelegi;
 • să te prezenți însoțit/ă de avocat/ă sau să te reprezinte acesta/aceasta, în absența ta. Dacă nu îți alegi un avocat/ă și parchetul consideră că este necesar, acesta cere baroului să ți se desemneze un avocat din oficiu care să te reprezinte;
 • să apelezi la un mediator, în cazurile permise de lege, dacă dorești o rezolvare amiabilă;
 • să ceri despăgubiri de la făptuitor;
 • să ceri înregistrarea audierii tale prin mijloace tehnice, audio sau audio-video;
 • să ceri să fii informată dacă inculpatul a fost pus în libertate sau a evadat, atunci când acesta este privat de libertate.

Tot atunci, vei fi informat/ă că ai obligația să te prezinți la chemările organelor și să comunici orice schimbare de adresă.

Până la finalizarea procesului, dacă se ia o măsură preventivă față de inculpat, judecătorul poate interzice acestuia să comunice cu tine și să se apropie de tine și/sau de membrii familiei pe o anumită perioadă.

La finalul procesului, judecătorul poate aplica infractorului o măsură prin care să îi interzică, pentru o anumită perioadă, să comunice și să se apropie de tine și/sau de membri de familie, sau de locuința, locul de muncă, școala sau alte locuri unde tu desfășori activități.