Infracțiuni motivate de ură

Infracțiunile motivate de ură au loc atunci când făptuitorul le săvârșește fiindcă are anumite prejudecăți în legătură cu rasa, etnia, naționalitatea, limba, religia, genul, orientarea sexuală, opinia ori apartenența politică, averea, originea socială, vârsta, dizabilitatea victimei ș.a.. Atunci când infracțiunea este săvârșită din astfel de motive, pe care făptuitorul le consideră cauze ale inferiorității unei persoane în raport cu celelalte persoane, pedeapsa aplicată poate fi mai mare, deoarece motivele constituie circumstanțe agravante.

Mai există și o serie de infracțiuni specifice prevăzute în Codul Penal, ce au legătură cu discriminarea, precum: incitarea la ură sau discriminare, împiedicarea exercitării libertății religioase sau abuzul în serviciu pe motive discriminatorii, precum și infracțiuni specifice prevăzute în ”Ordonanţa de Urgenţă nr.31 din 13 martie 2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”.