La ce servicii ai dreptul

Consiliere psihologică gratuită

Ai dreptul la consiliere psihologică gratuită din partea statului, chiar dacă infracțiunea nu a fost săvârşită în România, însă tu ești cetăţean român.

Consilierea psihologică se acordă la cerere victimelor următoarelor infracțiuni: tentativă la omor şi omor calificat, violenţă în familie, infracțiunilor intenţionate prin care ți s-a cauzat vătămare corporală, viol, agresiune sexuală, act sexual cu un minor, corupere sexuală a minorilor, rele tratamente aplicate minorului, trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile şi tentativă la acestea.

Serviciul se acordă pe o perioadă de cel mult 3 luni, iar dacă nu ai împlinit vârsta de 18 ani, pe o perioadă de cel mult 6 luni.

Cererea o depui la Serviciul de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor de pe lângă tribunalul de la domiciliul tău, este gratuită și trebuie să cuprindă:

  • numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul sau reşedinţa ta;
  • data, locul şi descrierea infracţiunii;
  • data plângerii penale şi poliția sau parchetul la care ai înregistrat-o, dacă există.

Atenție, în anul 2018 s-a modificat Legea 211/2004 și nu mai este obligatoriu, asa cum era până acum, să depui plângere penală, poți beneficia de acest serviciu chiar și în lipsa unei plângeri penale.

Atașezi, în copie, documentele care dovedesc cuprinsul cererii. Ea va fi soluţionată în 10 zile.

Asistență juridică (gratuită) prin avocat

În general orice victimă are dreptul de a fi asistată de un avocat. Ai dreptul de a fi asistată gratuit de un avocat, dacă ai fost victima următoarelor infracțiuni: tentativă la omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, vătămare corporală gravă, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea ta corporală gravă, viol, act sexual cu un minor, perversiune sexuală.

Beneficiezi de acest drept și dacă ești o rudă a victimei, mai exact dacă ești soţul, copilul sau o persoană care s-a aflat în întreţinerea victimei care a decedat ca urmare a unei infracţiuni de omor, omor calificat, omor deosebit de grav sau a unei infracţiuni intenţionate care a avut avut ca urmare moartea sa.

Dacă e vorba despre alte infracţiuni, acest drept ți se acordă doar dacă venitul lunar pe membru de familie este cel mult egal cu salariul de bază minim brut pe ţară.

Atenție, pentru a beneficia de acest drept, trebuie ca înainte să înregistrezi o plângerea penală în cel mult 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii. Dacă ești o rudă a victimei din categoriile anterior indicate, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care ai aflat de săvârşirea infracţiunii. Dacă ți-a fost imposibil să înregistrezi plângerea în termen, cele 60 de zile se calculează de la data la care a încetat această stare de imposibilitate.

Cererea o înregistrezi la Comisia pentru acordarea de compensaţii financiare din cadrul tribunalului de la domiciliul tău, este gratuită și trebuie să cuprindă:

  • numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul sau reşedinţa ta;
  • data, locul şi descrierea infracţiunii;
  • data plângerii penale şi poliția sau parchetul la care ai înregistrat-o;
  • calitatea de soţ, copil sau persoană aflată în întreţinerea persoanei decedate, dacă este cazul;
  • venitul lunar pe membru de familie, dacă este cazul;
  • mențiunea că nu ți-ai ales un anume avocat sau numele și datele avocatului pe care dorești ca statul să ți-l desemneze (de pe lista cu avocați disponibili pentru acest serviciu, care se găsește la sediul fiecărui Barou județean).

Anexezi, în copie, documentele care dovedesc cuprinsul cererii. Ea va fi soluţionată în 10 zile. Dacă se respinge, poți contesta soluția în 15 zile de când ți se comunică.

În plus, dacă printr-o hotărâre judecătorească ai obținut deja despăgubiri, statul îți oferă suma necesară pentru a-ți acoperi costurile presupuse de obținerea efectivă a acestora, cum ar fi angajarea unui executor judecătoresc. Pentru aceasta, e nevoie de îndeplinești condițiile enumerate mai sus, procedura de obținere fiind identică.