Drepturile victimelor violenței domestice

Violența domestică înseamnă conform ”Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice”, republicată, orice faptă intenţionată de violență fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic, ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima. Atenție, aceasta lege este în principal în domeniul civil – pentru domeniul penal vezi secțiunea despre Violență domestică.

Membru de familie înseamnă, conform acestei Legi:

  • părinții și copiii (și toți ceilalți ascendenți și descendenți), fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie
  • soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie
  • fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii
  • persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora
  • tutorele sau altă persoană care exercită drepturile faţă de persoana copilului
  • reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îngrijesc persoana fiindcă au o sarcină profesională

Victimă înseamnă persoana fizică ce suferă una sau mai multe forme de violență domestică, inclusiv copiii martori la aceste forme de violență.

Dacă ești victima violenței în familie, conform ”Legii 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice”, republicată, ar trebui să ai dreptul de a fi găzduită gratuit în:

  • centre de primire în regim de urgenţă unde, pe o perioadă determinată, vei primi asistenţă familială atât tu, cât şi minorii aflaţi în îngrijirea ta, protecţie împotriva agresorului, asistenţă medicală şi îngrijire, hrană, cazare, consiliere psihologică şi consiliere juridică, locaţia lor fiind secretă publicului larg;
  • centre de recuperare, unde îți va fi asigurată găzduirea, îngrijirea, consilierea juridică şi psihologică, sprijin în vederea adaptării la o viaţă activă, inserţia profesională şi reabilitarea şi reinserţia socială;
  • locuinţe protejate, a căror adresă este secretă publicului larg.

Dacă apelezi la numărul de telefon 0800 500 333, pus la dispoziție de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, primești informații în legătură cu drepturile pe care le ai. Numărul este apelabil gratuit din orice rețea cu acoperire națională și este disponibil oricând. Mai multe informații găsești aici: http://anes.gov.ro/call-center/. De asemenea, dacă mergi la poliție sau parchet, va trebui să primești informații în legătură cu drepturile tale. Vezi și secțiunea referitoare la Ordinul de protecție.