RAXEN – Reţeaua Europeană de Combatere a Rasismului şi Xenofobiei

Începând cu anul 2007, Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a devenit National Focal Point pentru România al RAXEN – Reţeaua Europeană de Combatere a Rasismului şi Xenofobiei, organism înfiinţat de către Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. În această calitate, CRJ contribuie la colectarea de date obiective şi credibile din România cu privire la fenomenul rasismului, xenofobiei şi antisemitismului, pentru a veni în sprijinul Uniunii Europene de a lua măsuri sau direcţiona acţiuni speciale către aceste arii de interes.

Datele colectate de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) sunt parte integrantă a rapoartelor Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. O parte dintre aceste informaţii sunt sub forma unor buletine informative trimestriale.

Perioada de derulare a proiectului: mai 2007 – mai 2009.

Finantator: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene