Combaterea discriminării romilor: ghiduri practice pentru profesionişti

Scopul principal al proiectului NET-KARD: Cooperare şi Relaţionare între Actori Cheie împotriva Discriminării Romilor este acela de a preveni discriminarea comunităților rome şi de a îmbunătăţi asistenţa acordată victimelor, prin promovarea cooperării şi creării de reţele între actorii cheie implicaţi în apărarea dreptului la egalitate şi prin îmbunătăţirea şi transferul cunoştinţelor deja existente cu privire la experi­enţa metodologică din acest domeniu către diferitele ţări participante la proiect.

Acest proiect este finanţat prin Programul de Drepturi Fundamentale şi Cetăţenie al Uniunii Europe şi include următorii parteneri: Fundación Secretariado Gitano (Fundaţia Secretariatul Romilor – partener principal) (Spania), Rede Europeia Anti Probeza (EAPN – European Anti-Poverty Network, Reţeaua Europeană Anti Sărăcie) (Portugalia); Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI, IP) (Înaltul Comisariat pentru Imigrație și Dialog Intercultural) (Portuga­lia), Centrul de Resurse Juridice (CRJ) (România), Fundația Secretariatul Romilor (România), Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Oficiul Naţional pentru Antidiscriminare rasială) (Italia) și Istituto Internazionale Scienze Mediche Antro­pologiche e Sociali (IISMAS) (Italia).

Principalele rezultate ale proiectului includ realizarea unor studii cu privire la situaţia discriminării, şi a unor ghiduri practice de combatere a discriminării romilor destinate următoarelor categorii profesionale: avocați și juriști, servicii de poliție, asociațiile de romi și profesionişti media.

Raportul naţional privind discriminarea romilor în România realizat în 2013 poate fi accesat la: Discrimination of Roma Communities. National Report Romania

Ghiduri practice elaborate în cadrul proiectului pentru diferite grupuri profesionale care au un rol important în combaterea discriminării romilor (avocaţi, poliţişti, jurnalişti şi ONG-uri) pot fi accesate mai jos:

Ghiduri în  limba română:

Reprezentarea romilor in litigii privind drepturile omului. Ghid pentru avocaţi

Ghid practic pentru profesioniștii din domeniul media în vederea prevenirii discriminării comunităților de romi

Ghid practic pentru serviciile de poliție în vederea prevenirii discriminării comunităților de romi

Ghid practic pentru ONG-uri în vederea prevenirii discriminării comunităților de romi

Ghiduri în limba engleză:

Human rights litigation on behalf of the Roma. A guide for lawyers

Practical guide for police services to prevent discrimination against the Roma communities

Practical guide for media professionals to prevent discrimination against the Roma communities

Practical guide for NGOs to prevent discrimination against the Roma communities

Ghidul pentru avocaţi în limba maghiară:

Peres eljárások a romák emberi jogainak védelmében. Útmutató ügyvédeknek