Institutul pentru Politici Publice (prin mandatar CRJ) vs. Ministerul Finanţelor

Obiect: Comunicarea de informaţii de interes public privind cuantumul contribuţiilor la bugetul de stat, din toate sursele de venit, pentru perioada 1999-2004.

Sentinţă Civilă IPP prin mandatar CRJ vs Ministerul Finanţelor