CRJ vs Ministerul Economiei

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) a solicitat Ministerului  Economiei să comunice următoarele informaţii publice: copie de pe toate filele completate în cursul anilor 2003- 2009 ale Registrului Declaraţiilor de Avere şi ale Registrului Declaraţiilor de Interese. Ministerul a respins cererea, motivând că instituţia este nou înfiinţată şi ca urmare, nu deţin astfel de registre. CRJ a formulat acţiune în instanţă împotriva Ministerului Econimiei, procesul fiind în curs.

Instanţa a admis cererea, obligând Ministerul Economiei să comunice copii de pe Registrul Declaraţiilor de Avere şi de pe Registrul Declaraţiilor de Interese, pe anii 2008-2009. De asemenea, instana a obligat Ministerul Economiei să plătească daune pe zi de intârziere până la comunicarea informaţiilor. Hotărârea instanţei poate fi atacată cu recurs, după comunicare.

Ministerul Economiei a executat hotărârea instanţei de fond.

Sentinta publica CRJ vs Ministerul Economiei