ANAF refuză comunicarea informațiilor privind executarea hotărârilor judecătorești privitoare la confiscări

Detalii:

Data inițierii procesului: 09.04.2013 (fond)

Data hotărârii definitive/Data ultimei hotărâri: 10.03.2016 (recurs)

Etape procesuale parcurse: Fond și recurs

Link pe portal just: aici.

Documente ataşate:

Hotărâre fond

Hotărâre apel

Faptele și soluția pe scurt:

În luna februarie 2013 am solicitat ANAF, în baza Legii nr. 544/2001, să ne comunice demersurile realizate pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești prin care s-au dispus confiscări sau despăgubiri civile în favoarea statului, ANAF fiind autoritatea responsabilă în această materie.

ANAF a refuzat să ne comunice informațiile solicitate, motivând că acestea sunt supuse secretului fiscal. Ca atare, am depus plângere la Tribunalul București, care ne-a dat câștig de cauză la data de 1 Octombrie 2014.

ANAF a declarat recurs, dar acesta a fost respins ca nefundat de către Curtea de Apel București la data de 10 martie 2016.

Importanţa procesului:

Procesul este important deoarece clarifică noțiunea secretului fiscal și stabilește, prin hotărârea pronunțată, că atribuțiile ANAF care privesc punerea în executare a hotărârilor judecătorești referitoare la confiscări sau despăgubiri civile nu intra în această categorie.

Descrierea faptelor pe larg:

La data de 4 februarie 2013 am solicitat ANAF, în baza Legii nr. 544/2001, să ne comunice demersurile realizate pentru punerea în aplicare a unor hotărâri judecătorești prin care s-au dispus confiscări sau despăgubiri civile în favoarea statului, ANAF fiind autoritatea responsabilă în această materie.

La data de 21 februarie 2013, cu încălcarea termenului de 5 zile prevăzut de Legea nr. 544/2001, ANAF a transmis un refuz de comunicare a informațiilor solicitate, motivând că acestea ar constitui secret fiscal.

Ulterior, am formulat reclamație administrativă, dar aceasta a fost respinsă, astfel că ne-am adresat Tribunalului București, ne-a dat câștig de cauză la data de 1 Octombrie 2014. ANAF a declarat recurs, dar acesta a fost respins ca nefundat de către Curtea de Apel București la data de 10 martie 2016.

Descrierea celor mai importante argumente juridice:

Din punct de vedere juridic, procesul ridică problema în ce măsură activitatea și informațiile ce privesc atribuțiile ANAF referitoare la punerea în executarea a hotărârilor judecătorești reprezintă secret fiscal.

ANAF a susținut acest lucru, invocând în principal art. 11 alin. (4) din vechiul Cod de Procedură Fiscală (noul cod reia în mare parte prevederile acestuia) și art. 11.1 din normele sale metodologice.

Aceste articole stabilesc într-adevăr confidențialitatea informațiilor fiscale, dar după cum reiese chiar din redactarea textului legal, este vorba doar de informațiile care privesc raporturile de drept fiscal, ceea ce nu se aplică și informațiilor pe care le-am solicitat.

Instanța ne-a dat câștig de cauză, motivând că informațiile solicitate constituite într-adevăr informații de interes public, nefiindu-le aplicabil articolele citate de ANAF.