Protocoale de colaborare

Centrul de Resurse Juridice, în cadrul programului „Pledoarie pentru demnitate”, beneficiază de semnarea mai multor protocoale de colaborare cu autorități ale statului român, care fie au în subordine instituții din domeniul serviciilor de asistență și protecție medico-socială pentru persoanele cu dizabilități intelectuale instituționalizate, fie au competențe și responsabilități privind garantarea și apărarea drepturilor acestui grup vulnerabil.

1. Protocol de colaborare încheiat între CRJ și Consiliul de monitorizare, semnat pe 26.09.2022

Citiți protocolul încheiat cu CM aici.

2. Protocol de colaborare cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), semnat pe 06.04.2015

Prin acest protocol, CRJ își pune la dispoziția PÎCCJ experiența în monitorizarea, investigarea și apărarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale și intelectuale aflate în instituții de asistență socială, pentru a îmbunătăți capacitatea Ministerului Public în rolul său de reprezentant al intereselor generale ale societății și de apărător al ordinii de drept, a drepturilor și libertăților cetățenilor și, în special, a diverselor grupuri vulnerabile.

Citiți protocolul încheiat cu PÎCCJ aici.

3. Acord de colaborare cu Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, semnat pe 10.11.2021

Acest acord conturează cadrul colaborării dintre Centrul de Resurse Juridice, în calitate de organizație neguvernamentală ce apără drepturile persoanelor cu vulnerabilitate crescută (persoane cu probleme de sănătate mintală și dizabilități psihosociale, aflate în spitale, secții de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, centre de tip rezidențial) și CNSMLA, privind informarea, consolidarea componentelor de prevenție și promovarea soluțiilor legislative optime din domeniul colaborării.

Citiți acordul încheiat cu CNSMLA aici.

4. Acord de colaborare cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, semnat pe 10.01.2020

Acest acord recunoaște calitatea CRJ de a efectua vizite de monitorizare anunțate sau inopinate în centre rezidențiale (publice sau private) destinate copiilor și tinerilor instituționalizași, cu sau fprp dizabilități și de a oferi asistență pentru exprimarea opiniilor / luarea deciziilor sau acces la justiție.

Citiți acordul încheiat cu Ministerul Muncii aici.

Notificare de denunțare unilaterală a acordului aici.

Răspunsul CRJ la notificare aici.

Răspuns ulterior Ministerul Muncii aici.

Răspuns final CRJ aici.

Contextul denunțării unilaterale aici.

5. Protocol de colaborare cu Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, aflat în subordinea Ministerului Sănătății, semnat pe 23.06.2016

Acest protocol împuternicește Centrul de Resurse Juridice, în calitatea sa de organizație independentă care acționează pentru apărarea drepturilor omului, să desfășoare un sistem de vizite periodice și neanunțate în instituții în care se pot afla persoane cu dizabilități mintale private de libertate, cu scopul prevenirii tratamentelor inumane și degradante sau a pedepselor.

Citiți protocolul încheiat cu MS aici.

6. Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), semnat pe 01.10.2013

Scopul protocolului încheiat cu MMFPSPV este includerea Fundației Centrul de Resurse Juridice în cadrul mecanismului independent de promovare, protejare și monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități constituit conform prevederilor art. 33, pct. 3 „Implementarea și monitorizarea națională”, precum și colaborarea pentru depunerea și implementarea de proiecte în domeniul incluziunii sociale, al partenerului și creării de rețete de colaborare.

Citiți protocolul încheiat cu MMFPSPV aici.

Protocolul de colaborare a fost denunțat, 1.07.2017.

Scrisoare CRJ către ministrul muncii, privind denunțarea protocolului.

În acest context, Comisarul pentru drepturile omului al CoE, Nils Muižnieks, a publicat în data de 10.09.2017 pe propriul website corespondența cu autoritățile române, aici.

Citiți scrisoarea Comisarului urmată de traducerea în limba română aici.

Citiți răspunsul Ministrului Muncii și Justiției Sociale urmat de traducerea în limba română aici.

7. Acord de colaborare încheiat de CRJ cu Autoritatea pentru Persoane cu Handicap și cu Ministerul Sănătății în vederea vizitării inopinate a centrelor rezidențiale și a spitalelor de psihiatrie – octombrie, 2003