Clinica Juridică Mobilă

swissro-horizontal-cmyk

Clinica Juridică Mobilă se desfășoară în cadrul proiectului SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții, co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

„Clinica Juridică Mobilă”

Unul dintre drepturile principale ale oricărui om este accesul neîngrădit la justiție. Un drept care ar trebui respectat la fel pentru toată lumea. Însă există o categorie de oameni în cazul cărora lucrurile stau altfel: persoanele cu dizabilități mintale sau intelectuale, închise în instituțiile statului român. Oameni care nu au nicio sansă reală de a reclama în vreun fel încălcarea vreunuia dintre drepturile lor fundamentale, din cauza condițiilor izolate de viață, a lipsei informării, dar mai ales a faptului că, de multe ori, drepturile le sunt încălcate tocmai de către cei în custodia cărora se află, cei care ar trebui să se îngrijească de bunăstarea lor si care, de asemenea, îi reprezintă legal, în majoritatea cazurilor.

Din necesitatea de a asigura persoanelor cu dizabilități intelectuale şi /sau cu probleme de sănătate mintală accesul la justiție, a apărut proiectul „Clinica Juridică Mobilă”.

Am realizat sute de vizite inopinate în majoritatea centrelor din România si am observat că tinerii închisi în aceste locuri au o nevoie reală să li se audă vocea si să li se acorde sprijin juridic. Mai mult, în hotărârea pronunțată în cauza Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României (link hotărâre  http://bit.ly/2lP5Rbu), CEDO a statuat că statul roman are obligația de a lua “măsurile generale necesare pentru a se asigura că persoanele cu handicap mintal care se află într-o situație comparabilă cu cea a domnului Câmpeanu beneficiază de o reprezentare independentă, care să le permită să formuleze în fața unei instanțe sau în fața oricărui alt organism independent capetele de cerere întemeiate pe Convenție în ceea ce privește sănătatea și tratamentul care le este acordat”.

„Lagărele de lângă noi”, primul pas către proiectul „Clinicii Mobile Juridice”

Începând cu anul 2014, Centrul de Resurse Juridice a implementat campania pentru drepturile omului „Lagărele de lângă tine”, un proiect cu menirea de a crea un Mecanism Independent de Monitorizare, care să contribuie la prevenirea supunerii persoanelor cu dizabilităţi mintale închise în centrele de plasament, de recuperare şi reabilitare neuropsihică, în unităţi medico-sociale sau spitale de psihiatrie, la tratamente rele, inumane şi degradante.

Astfel, CRJ a parcurs țara, vizitând inopinat mai multe centre de tip rezidenţial, dar şi organizând o instalație arhitecturală cu fotografii, pentru atragerea atenției publice asupra tinerilor cu dizabilități şi a vieții lor de zi cu zi între pereţii centrelor de recuperare şi reabilitare. Însă cu fiecare vizită, în fiecare oraş, s-a evidențiat nevoie de a face mai mult, de a merge mai departe şi de a ne implica mai concret în ceea ce priveste apărarea drepturilor acestor persoane atât de vulnerabile si predispuse la abuz.

Asa a luat nastere proiectul „Clinica Juridică Mobilă”. Un proiect necesar societății românesti, care-si propune să răspundă concret nevoilor de apărare a integrității corporale, a dreptului la îngrijire şi sănătate, a demnităţii persoanelor cu dizabilități mintale private de libertate, dar si de a le reprezenta interesele în relaţia cu statul, fie direct, prin sesizări, fie indirect, prin rapoarte, recomandări şi politici publice.

Servicii juridice „la firul ierbii”, pentru cea mai vulnerabilă categorie de oameni

„Clinica Juridică Mobilă” este un proiect care si-a arătat deja eficiența în New York (Statele Unite), oferind servicii juridice „la firul ierbii”. Acum, i s-a alăturat România. CJM si-a început deja activitatea, prin vizite inopinate si acordarea de asistență juridică persoanelor cu dizabilități mintale instituţionalizate şi celor care ne-au sesizat în scris sau telefonic. Pe parcursul proiectului, experții clinicii vor furniza servicii juridice în centrele de tip rezidențial persoanelor cu dizabilități mintale sau în comunitate, prin intermediul unui „birou juridic mobil”, menit să ajungă la instituțiile izolate, în zonele sărace, în mediul rural sau în oraşele mici, pentru informarea, consilierea şi asistența juridică a celor aflați în pericol de a fi instituționalizați ca efect a lipsei de servicii din comunitate.

În plus, experții si voluntarii „Clinica Juridică Mobilă” vor furniza de două ori pe lună, în spații special amenajate, amplasate în fața instituțiilor, în curțile cărora se adună uneori zeci de persoane cu copiii pentru a cere ajutor în furnizarea de servicii adecvate. Aceste instituții sunt cele în care se întrunesc Comisiile de protecţie a copilului, Comisia de încadrare în grad de handicap, Comisia de orientare şcolară, astfel încât persoanele cu dizabilități sau familiile acestora aflate în impas sau cei pentru care se solicită transferul din asistenţă maternală într-un centru de plasament/orientarea şcolară să primească informaţiile şi suport necesar în luarea deciziilor.

Grupul țintă – cele peste 25.000 de persoane cu dizabilităţi mintale pentru care, de multe ori, libertatea se obține doar prin moarte

Peste 90 la sută dintre persoanele cu dizabilități închise în centre părăsesc aceste locuri prin deces. De multe ori, folosindu-se de scuza că această categorie de persoane vulnerabile trebuie izolată, autoritățile reusesc să țină departe de ei atât familiile lor, cât si ONG-urile.

Conform statisticilor Ministerului Muncii, la sfârsitul anului 2016, peste 30.000 de persoane se aflau închise în 771 de centre de asistență socială de stat, în timp ce alți 10.000 de copii cu cerințe educative speciale și alți 40.000 care se află acum în asistență maternală sau în familii, riscă să ajungă în centrele de plasament, din cauza lipsei de servicii sociale, medicale şi educaţionale integrate la nivel local, în special în mediul rural.

FINANȚARE:

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Pentru mai multe informatii, accesaţi:

www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Aceasta pagină de web nu reflectă în mod mod necesar poziţia oficială a Elveţiei. Întreaga răspundere privind conţinutul său revine iniţiatorilor proiectului.

BUGET

265.170 CHF (valoare totală eligibilă) din care 237.575, 35 CHF co-finanţarea din partea Elveţiei şi 27.594,65  CHF contribuţia Centrului de Resurse Juridice.

CONTACT

Georgiana Pascu, Manager Program Pledoarie pentru Demnitate, gpascu@crj.ro

Comunicate din cadrul proiectului

Comunicat lansare proiect, 2016, aici.

Comunicat 15.02.2017, privind CRRN Măciuca aici.

Comunicat 29.06.2017, privind contributia CRJ în cadrul mecanismului Evaluării Periodice Universale (Universal Periodic Review – UPR) a României, aici.

Comunicat 27.11.2017, privind implementarea deciziei CEDO Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României, aici.

Comunicat 13.12.2017, privind Conferința Internațională “Suport în luarea deciziilor acordat persoanelor cu dizabilități mintale” aici.

Comunicat 19.01.2018, privind raportul CRJ despre situația persoanelor cu dizabilități, în cadrul mecanismului ONU de Evaluare Periodică Universală (Universal Periodic Review – UPR), cu ocazia evaluării României în ianuarie 2018 aici.

Document de politică publică “Recunoașterea egală în fața legii a persoanelor cu dizabilități intelectuale/probleme de sănătate mintală” aici.

Clinica Juridică Mobilă, Raport final, disponibil aici.

Clinica Juridică Mobilă, Manual de monitorizare, disponibil aici.

Raport vizită de studiu Clinica Juridică Mobila NY, disponibil aici.

ANUNȚURI

Centrul de Resurse Juridice caută voluntari

Centrul de Resurse Juridice caută experți-colaboratori

Cererea de ofertă pentru achiziția de servicii de organizare seminarii

Documentația de atribuire pentru achiziția de servicii de organizare evenimente