Spețe

Spețe privind notificarea deceselor conform Ordinului 1134/C/2000 și Legii 8/2016

Notificarea deceselor beneficiarilor din centre și instituții către organele judiciare, în vederea efectuării autopsiei, este obligatorie. Vezi speța aici. De asemenea, legea prevede notificarea acestora către Consiliul de Monitorizare – vezi speța aici.


Speță privind procedura schimbării tutorelui

Schimbarea tutorelui, la fel ca renunțarea la sarcina tutelei, presupune o procedură contencioasă – vezi speța aici.


Speță privind mijloacele de contenționare

Legea sănătății mintale prevede anumite condiții ce trebuie îndeplinite ca mijloacele de contenționare să fie considerate adecvate – vezi speța aici.


Speță privind adresa unui beneficiar menționată în CI

Beneficiarii unui centru, care nu au acte de identitate, și locuiesc în instituții de ocrotire sau sociale, trebuie să aibă ca domiciliu în acte adresa centrului care îi găzduiește. Acest lucru se obține printr-o declarație scrisă a conducerii instituției, care atestă prezenta persoanei în instituția respectivă. Vezi aici speța.


Speță privind punerea sub interdicție a unui beneficiar

În cazul punerii sub interdicție, prevederile Codului Civil spun că administrația publică, deci primăria, poate deveni tutorele beneficiarilor din centrele de pe raza localității respective. Vezi aici speța. Totuși, această situație generează un conflict de interese între Autoritatea Tutelară și tutore. Vezi aici speța. De aceea, legea prevede și alte optiuni pentru numirea tutorelui, în vederea evitării conflictului de interese. Vezi aici speța. 


Speță privind pensia și indemnizațiile unui beneficiar

Persoanele adulte instituționalizate, cu handicap grav, sau reprezentanții lor legali nu pot primi pensie, atâta timp cât se află în instituții/centre rezidențiale care asigură întreținerea lor completă. Vezi aici speța.


Speță privind pensia și indemnizațiile unui beneficiar

În cazul în care conducerea centrului de rezidență în care se află beneficiarii hotărăște să le rețină bani din  pensiile lor într-un procent mai mare decât înainte, trebuie să explice de ce au făcut acest lucru și să înștiințeze beneficiarii și rudele acestora. Vezi aici speta.


Speță privind contractele de muncă ale rezidenților din centre

Dosarele rezidenților care au contract de muncă trebuie să includă atât respectivul contract, cât și acordul de încetare al acestuia, dacă este cazul. Vezi speța aici și aici.


Speță privind obligațiile tutorelui de a se îngriji de cel pus sub interdicție

În situația în care o persoană este pusă sub interdicție, tutorele acesteia are obligația de a-l reprezenta și a încheia acte în numele său. Vezi speța aici.


Speță privind obligațiile angajatorului  legate de medicina muncii

Angajatorul este cel care trebuie să solicite efectuarea examenului medical, atât la întocmirea contractului de muncă, cât și pe durata executării acestuia. Vezi speța aici.


Speță privind obținerea bunurilor prin succesiune

Tutorele trebuie să întreprindă demersuri pentru aflarea informațiilor în ceea ce privește bunurile ce i se cuvin rezidentului pe care îl reprezintă, prin succesiune, ca urmare a decesului ambilor părinți ai acestuia. Vezi speța aici și aici.