Aveți nevoie de ajutor?

Aveți nevoie de ajutor?

Clinica Juridică Mobilă este un birou juridic „pe roţi” care vine în comunitatea dumneavoastră, să vă ofere informaţii şi consiliere juridică, pentru a contribui la respectarea drepturilor copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi intelectuale sau cu probleme de sănătate mintală închişi în instituţii sau aflaţi în familie.

Cine poate beneficia?

Persoanele cu dizabilități intelectuale sau cu probleme de sănătate mintală sau familiile lor, copii şi adulţi. De asemenea, persoanele cu dizabilități care locuiesc în centre de tip rezidențial, în centre de plasament, şcoli speciale, spitale de psihiatrie.

Există o taxă?

Nu se plăteşte NICIO taxă pentru informarea sau consilierea juridică.

Cum puteți accesa Clinica Juridică Mobilă?

Clinica va ajunge în câteva oraşe din ţară care vor fi anunțate într-un calendar al vizitelor care va fi făcut public pe site-ul CRJ, la secțiunea Program de vizite. Vă recomandăm, pentru un acces mai uşor, să vă faceți o programare, fie la adresa noastră de email (cjm@crj.ro), fie, dacă nu aveți acces la internet, la numărul nostru de telefon 021.212.06.90, de luni până vineri, între orele 9-17.

Experții Clinicii Juridice Mobile oferă consultanță privind:

  • Acordarea de consiliere juridică, reprezentare în fața instanțelor de judecată a persoanelor cu dizabilități intelectuale sau cu probleme de sănătate mintală, inclusiv a celor aflate în centre de tip rezidențial, spitale de psihiatrie, centre de plasament, internate şi scoli speciale
  • Accesul la viață în comunitate: cereri pentru locuinţe protejate, servicii integrate sau la domiciliu etc
  • Servicii medicale: accesul la servicii medicale generale sau speciale
  • Procedura privind internarea nevoluntară
  • Punerea sub interdicție, tutela şi curatela
  • Prestații sociale
  • Accesul la servicii integrate psiho-medico-educaţionale pentru copiii cu dizabilități intelectuale sau cu probleme de sănătate mintală
  • Dreptul muncii: discriminare la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități, dificultăți întampinate în găsirea unui loc de muncă
  • Probleme legate de obținerea unei locuințe sociale de persoanele cu dizabilităţi intelectuale/probleme de sănătate mintală

De asemenea, dacă:

…aţi observat  o persoană cu dizabilități mintale abuzată, lovită sau hărţuită

…sunteți rezident într-un centru de de tip rezidenţial pentru persoanele cu dizabilităţi, unitate medico – socială, spital de psihiatrie, centru de plasament sau casă de tip familial  și considerați că ați fost tratat necorespunzător

…sunteți părinte și aveți nevoie de informații privind accesul la servicii psiho-socio-medico-educative pentru copilul dumneavoastră care are o dizabilitate mintală sau o cerinţă educativă specială şi doriţi să evitaţi instituţionalizarea acestuia

…nu știți ce demersuri trebuie făcute pentru a preveni instituționalizarea membrilor familiei dumneavoastră

Scrieți-ne la adresa cjm@crj.ro sau sunați-ne la numărul de telefon 021.212.06.90 (de luni până vineri, între orele 9-17), iar echipa noastră vă va răspunde în cel mai scurt timp.