Kit de presă

ianuarie 2018

E nevoie de o schimbare profundă de paradigmă și în ceea ce privește felul în care sunt percepute, tratate în practică, dar și în legislație, persoanele cu dizabilități intelectuale/probleme de sănătate mintală. România are și o obligație legală de a face această schimbare, obligație ce decurge din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități pe care țara noastră a ratificat-o.

Citește aici documentul “Recunoașterea egală în fața legii a persoanelor cu dizabilități intelectuale/probleme de sănătate mintală – cadrul general și nevoi de schimbare în România” realizat de CRJ.


ianuarie 2018

Pentru a înțelege întrebările și modul de lucru într-o echipă a unei Clinici Juridice Mobile într-o instituție pentru persoane cu dizabilități intelectuale sau psihosociale sau cu probleme de sănătate mintală, este necesară înțelegerea necesității de sprijinire a persoanelor cu dizabilități în procesul de luare a deciziilor. Citește aici Clinica Juridică Mobilă – Manual de monitorizare, realizat de CRJ.


12.12.2017

Clinica Juridică Mobila, Raport final

Structurat pe mai multe capitole, acesta include o analiză a respectării dreptului de acces la justiție din perspectiva centrelor monitorizate în cadrul proiectului, precum și din spețele primite de Centrul de Resurse Juridice. Capitolul al doilea include o analiză a impactului rezultatelor implementării proiectelor finanțate prin POR 2007-2013, precum și analiza strategiilor  proiectelor ce vor fi finanțate prin POR 2014-2020, din perspectiva respectării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006. Această analiza a luat în considerare și informațiile colectate de către experții CRJ în cadrul acțiunilor de monitorizare a centrelor care au fost finanțate de POR 2007-2013, având scopul de a identifica modul în care a fost și este aplicată legislația națională în procesul de finanțare a infrastructurii serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități instituționalizate. Raportul se încheie cu un capitol de recomandări, din perspectivă legislativă și a cazurilor din CJM. Citeşte raportul aici.


19.01.2018

Am continuat să raportăm cu privire la situațiea persoanelor cu dizabilități în cadrul mecanismului ONU de Evaluare Periodică Universală (Universal Periodic Review – UPR), cu ocazia evaluării României în ianuarie 2018. Citeste mai multe aici.


27.11.2017

CRJ a comunicat Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei (care supervizează executarea deciziilor CEDO) informații privind implementarea deciziei CEDO Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României

 Comunicarea conține informații despre:

  • rezilierea protocolului în baza căruia CRJ derula vizite de monitorizare în instituții aflate în subordinea DGASPC-urilor;
  • ineficiența procuraturii în protecția persoanelor cu dizabilități instituționalizate;
  • sistem de tutelă/reprezentare legală inadecvat și care crează situații de conflict de interese;
  • situația deceselor în instituții rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități intelectuale sau cu probleme de sănătate mintală.

Găsiți comunicarea aici.


12.10.2017

Comisarul pentru Drepturile Omului al CoE își exprimă îngrijorarea serioasă față de oprirea accesului CRJ în centrele rezidențiale pentru persoane cu dizabilități intelectuale/probleme de sănătate mintală, acest lucru supunând la risc serios drepturile acestor persoane

Comisarul a publicat în data de 10.09.2017 pe propriul website corespondența cu autoritățile române, aici.

Citiți scrisoarea Comisarului urmată de traducerea în limba română aici.

Citiți răspunsul Ministrului Muncii și Justiției Sociale urmat de traducerea în limba română aici.


29.06.2017

În cadrul mecanismului Evaluării Periodice Universale (Universal Periodic Review – UPR) a României, Centrul de Resurse Juridice a transmis o contribuție privind situația drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate din România. Citiți contribuția în EN aici.


22.05.2017

Comisarul pentru Drepturile Omului al CoE – profund îngrijorat de situația persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale instituționalizate din România.

„Mă îngrijorează profund că abuzuri grave comise asupra persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale instituționalizate sunt încă extrem de des întâlnite și raportate de organizațiile cu expertiză în domeniu.”

Astfel începe Comisarul pentru Drepturile Omului din cadrul Consiliului Europei scrisoarea sa către premierul Sorin Grindeanu, o scrisoarea dură în care își exprimă „profunda îngrijorare”, în repetate rânduri, față de tratamentul acordat persoanelor cu dizabilități, cât și față de neimplicarea autorităților în protejarea lor, în investigarea amănunțită a deceselor. Asta în timp ce autoritățile române ignoră problemele acestor persoane vulnerabile și chiar clasează plângerile penale depuse de CRJ și experții CJM, în care venim cu dovezi clare de încălcare a drepturilor lor.

Citiți scrisoarea Comisarului în limba engleză și traducerea ei în română (traducere efectuată de CRJ), cât și răspunsul premierului Sorin Grindeanu. Vă reamintim și de raportul vizitei noastre la CRRN Măciuca și denunțul pe care l-am depus cu privire la acest caz.


05.05.2017

Raportori speciali ai ONU scriu statului român exprimânud-și îngrijorarea profundă privitor la situația din CRRN Măciuca și solicitându-i să ia măsuri

Citește documentul în limba engleză aici.

Citește documentul în limba română aici


CRJ depune plângere împotriva ordonanței de clasare și solicită Parchetului General să preia cazul Măciuca – Comunicat 05.04.2017, privind CRRN Măciuca aici.


Martie 2017

Centrul de Resurse Juridice a comunicat Comitetului de Ministri al Consiliului Europei informații privind executarea Hotărârii CEDO Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu împotriva României, din perspectiva supervizării executării pe care Comitetul o exercită cu privire la această hotărâre. Citiți comunicarea CRJ aici.


CRJ depune denunț pentru supunerea la rele tratamente a persoanelor cu dizabilități din CRRN Măciuca –  Comunicat 15.02.2017, privind CRRN Măciuca aici.


CRJ începe proiectul “SOS: ONG-urile din România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții” – Găsiți comunicatul de lansare aici.