Descrierea proiectului

swissro-horizontal-cmyk

OBIECTIV GENERAL:

Consolidarea capacității organizațiilor neguvernamentale de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate sau în pericol de a fi instituționalizate.

GRUP ȚINTĂ:

Grupul ţintă este format din reprezentanţi ai societăţii civile, în special ONG-uri cu expertiză în servicii sociale din domeniul persoanelor cu dizabilități, drepturilor copiilor și avocați din barourile locale și consilieri juridici care doresc să se implice în consilierea și asistența juridică a persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate/în pericol de a fi instituționalizate.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI:

  • Selectarea și instruirea de reprezentanţi ai societăţii civile din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Sibiu, Timişoara, Mureș şi Constanţa în aplicarea instrumentelor de asistență și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
  • Organizarea şi furnizarea serviciilor de consiliere şi asistenţă juridică şi suport în luarea deciziilor prin Clinica Juridică Mobilă (CJM) în cel puţin 20 judeţe din ţară;
  • Dezvoltarea de instrumente aplicate în Clinica Juridică Mobilă și în monitorizare în domeniul promovării drepturilor persoane cu dizabilităţi mintale și intelectuale închise în instituții;
  • Dezvoltarea unui manual de instrumente standard de consiliere, asistență juridică și de monitorizare a respectării dreptului de acces efectiv la servicii a persoanelor cu dizabilități mintale instituționalizate/în pericol de a fi instituționalizate și a familiilor acestora;
  • Vizite de studiu și întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai organizaţiilor/instituţiilor din alte țări care derulează proiecte de tipul Clinicii Juridice Mobile;
  • Elaboarea unui proiect/iniţiativă de politică publică și promovarea proiectului de politică publică în rândul instituţiilor cu atribuţii în domeniu pentru preluarea și introducerea acestuia pe agenda publică.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

1 ianuarie 2016 – 31 ianuarie 2018

FINANȚARE:

Proiect co-finanțat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă.

Pentru mai multe informatii, accesaţi:

www.swiss-contribution.ro

www.swiss-contribution.admin.ch/romania.

Aceasta pagină de web nu reflectă în mod mod necesar poziţia oficială a Elveţiei. Întreaga răspundere privind conţinutul său revine iniţiatorilor proiectului.

BUGET:

265.170 CHF (valoare totală eligibilă) din care 237.575, 35 CHF co-finanţarea din partea Elveţiei şi 27.594,65  CHF contribuţia Centrului de Resurse Juridice.

DOCUMENTE:

Cerere de oferta film documentar