Proiecte încheiate

2015-2022

Voci pentru justiție – Comunicarea cu vicimele cu dizabilități ale infracțiunilor

Justiție prietenoasă pentru Copii – inițiativă privind dezvoltarea conceptului de practici în instanțe

Răspuns COVID-19: protecția copiilor și adulților cu dizabilități aflați în îngrijirea centrelor publice, precum și a profesioniștilor și îngrijitorilor din centrele de tip rezidenţial.

INFO COVID-19

Sprijin în implementarea articolului 19: Viaţă independentă şi integrare în comunitate

Inovare în formarea avocaţilor europeni pentru promovarea drepturilor copiilor cu dizabilităţi

Clinica Juridică Mobilă

Lagărele de lângă tine

Adevărul despre cei care nu există – jurnalism și activism pentru drepturile celor cu dizabilități din centrele finanțate de stat

Accesul la justiţie al copiilor cu dizabilităţi mintale

ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii

2014

Copiii privaţi de libertate în Europa Centrală şi de Est – între moştenire şi reformă

2011

Stop discriminării împotriva oamenilor cu dizabilităţi mentale

2010

Aspecte legale şi etice în cercetarea clinică efectuată în instituţiile de sănătate mintală pentru copii şi adulţi

2009

Dezvoltarea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare a acţiunilor guvernului în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile medicale şi de asistenţă socială din România

2008

Monitorizarea independenta a institutiilor privative de libertate

2007

Coalitia „Pledoarie pentru demnitate”

2006

Drepturile omului si advocacy – instrumente pentru reformarea sistemului institutionalizat de protectie a tinerilor cu dizabilitati mintale si/sau HIV/SIDA

2005

„Pledoarie pentru Demnitate” – Campanie de promovare si aparare a drepturilor fundamentale ale persoanelor cu handicap intelectual