Accesul la justiţie al copiilor cu dizabilităţi mintale

Proiectul se adresează prioritar apelului global prin partneriatul între 10 state membre care se axează pe prioritatea „Promovarea Drepturilor Copilului”.

Proiectul își propune să asigure accesul la justiție pentru copii cu dizabilităţi mintale, pe baza orientărilor existente legate de copii (FRA , 2009), victimele infracțiunilor (Ministerul britanic al Justiției ; CE , 2011b) și adulți cu dizabilități intelectuale (Inclusion Europe , 2005).

Accesul la justiție pentru persoanele cu dizabilități mintale a fost subliniat ca un domeniu de cercetare și de acțiune ( Inclusion Europe , 2003; Mears și Aron , 2003) în sensul în care toți copiii cu dizabilități prezintă niveluri mai ridicate de vulnerabilitate la violenţă ( Brown , 2003; secretar al ONU – General , 2006 , ONU CRC , 2006) și sunt evidențiate ca un grup țintă de acțiune a UE în ceea ce privește drepturile copilului ( CE , 2011a ).

În cadrul proiectului vor fi abordate: accesul la informații , reprezentare și asistență juridică ( de exemplu, intermediari sau interpreți ) , participarea copiilor cu dizabilități mintale în toate etapele procesului juridic , protecția copiilor cu dizabilități mintale în cadrul unei proceduri judiciare , probleme de confidențialitate , precum și pregătirea pentru judiciari și a altor profesioniști relevanţi.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • Dezvoltarea unei metodologii pentru colectarea privind accesul la justiție pentru copii cu dizabilități mintale pe teritoriul UE ( Workstream 1 ) – date relevante cauzate de o lipsă semnificativă de date fiabile, oficial și dezagregate pentru a permite elaborarea de politici bazate pe dovezi ( CE , 2011 , ONU Secretar – General , 2006) și necesitatea de a aborda provocările specifice de acces la justiție pentru copii și tineri cu dizabilități mintale ( Milne et al , 2001; . Inclusion Europe , 2003; Mears și Aron , 2003) .
 • Dezvoltarea de standarde de acces la justiție pentru copii cu dizabilităţi mintale ( în ceea ce privește protecția vieții private , participarea copiilor , informații accesibile cu privire la accesul la opțiunile de justiție , asistență juridică , reprezentare juridică , măsurile de protecție și asistență specială ), bazate pe dovezi de cercetare relevante și cele mai bune practici disponibile în UE ( Workstream 2 ) .
 • Dezvoltarea de formare și materiale educaționale privind accesul la justiție pentru copii cu dizabilități mintale . Aceste pachete vor fi proiectate pentru a fi de folos pentru organismele profesionale ( inclusiv a sistemului judiciar și a poliției ) și a furnizorilor de cursuri academice în universități ( inclusiv cursuri de drept, drepturile omului și studii de invaliditate ) ( Workstream 3 ) – cercetare și standardele actuale / recomandări de la o varietate de părți interesate subliniază o lipsă de și nevoia de programe de formare pentru profesioniștii care lucrează cu copiii victime și martori ai infracțiunilor / violență ( CE , 2011a , 2011b , UNODC și UNICEF , 2009 ) , inclusiv formare specifică pentru a sprijinul nevoilor copiilor cu dizabilități ( Brown , 2003; Inclusion Europe , 2003) .
 • Actiuni de advocacy pentru a se asigura că metodologia , standardele și materiale de instruire sunt diseminate, luată în considerare de către factorii de decizie din toate statele membre ( Workstream 4 ) Publicul țintă cheie include: ( la nivel de stat membru ) Ministerele de Justiție și ministerele de afaceri sociale/muncă, comisiei juridice parlamentare, mecanismelor naționale de prevenire , ONG-uri care lucrează cu copii cu dizabilități mintale și pe accesul la probleme de justiție,( la nivelul UE).

APLICANT PRINCIPAL

Mental Disability Advocacy Center, Budapesta, Ungaria

PARTENERI

 • Centrul de Resurse Juridice Bucureşti, România,
 • University of Leeds, Anglia,
 • NUI Galway Irlanda,
 • RC Zelda Latvia,
 • Global Initiative on Psychiatry Lithuania,
 • University of Ljubljana Slovenia,
 • Global Initiative on Psychiatry Bulgaria,
 • University of Nicosia Cipru,
 • University of King Carlos III, Madrid, Spania.

FINANȚATORI

Proiect cofinanțat prin programul Drepturi Fundamentale și Cetățenie al Uniunii Europene

Contract nr.: JUST/2011/FRAC/AG/2799

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Aprilie 2013 – aprilie 2015

BUGET

62,049 euro